KWETSBAARHEID BINNEN DE VOEDSELKETEN

Recent is er een start gemaakt met het in kaart brengen van de risico’s en het beheersen van de veiligheid van voedselketens. Hierbij wordt gekeken hoe bekende en nieuwe voedselveiligheidsrisico’s geïnventariseerd, gewogen en beheerst kunnen worden.

Binnen het proces wordt er na het vaststellen van de scope, waarin het “waarom” van het project en de omvang van de onderzochte productketen wordt vastgelegd. Hiermee wordt de keten volledig in kaart gebracht en worden risico’s duidelijk.
Ook binnen dit project is er sprake van een teamproces, net als bij HACCP. Hier gaat het echter over de hele keten: van grondstof tot eindproduct (ook internationaal).

Kwetsbare punten in een keten worden beoordeeld en worden maatregelen genoemd om risico’s te beheersen. De traceerbaarheid van grondstoffen en halffabricaten wordt uitgezocht en gekoppeld aan beschikbare informatie uit de al toegepaste voedselveiligheidssystemen.

Met deze informatie over de risico’s die kunnen voorkomen in een productketen kan prioriteit toegekend worden aan maatregelen die het meeste effect hebben op het verbeteren van de voedselveiligheid van een product.

Bron: www.sigmachain.eu
Deze handleiding verwijst naar praktijkvoorbeelden van kipfilet en drinkwater, maar is ook geschikt voor productschappen zoals vlees en vis.