Ondersteuning bij voedselveiligheid

Wilt u zelf werken aan voedselveiligheid maar weet u niet waar u moet beginnen? Door onze kennis en expertise zijn wij in staat om u te ondersteunen bij; de dagelijkse praktijk, een calamiteit, onderbouwing voor nieuw concept, houdbaarheidsverlenging van producten, voedselverspilling of het gebruiken van verkregen informatie om gericht te sturen.

Kwaliteit bereiken wij samen!

Als ondernemer heeft u de stap gezet om de voedselveiligheid beter te gaan borgen of naar een hoger niveau te brengen, want u beseft: met voedselveiligheid neem je geen risico. De volgende stap is het overbrengen van uw visie naar alle afdelingen binnen uw organisatie. Het is belangrijk dat het systeem voor zowel de leidinggevende, de medewerkers als voor de leveranciers te begrijpen is. Onze manier van werken is toegespitst op de praktijk. Daarbij is het belangrijk dat elke medewerker enthousiast is óf wordt over zijn/haar takenpakket. Dat gaan we aanwakkeren met zaken die op de vloer spelen of noodzakelijk zijn; toelichten want begrijpen waarom bepaalde zaken belangrijk zijn zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid. Kwaliteit bereik je samen!

Wat u van ons kunt verwachten

Wij werken vanuit een projectmatige aanpak met heldere communicatielijnen. Voordat onze experts voor u aan de slag gaan wordt er op basis van uw organisatie en wensen een plan op maat opgesteld. Het plan bestaat uit diverse elementen zodat u exact weet waar u aan toe bent. Het beoogde doel is de vertrekvraag. Wanneer een onderbouwing voor een nieuw product nodig is, of een benchmark moet worden opgestart vraagt dat iets anders dan wanneer er behoefte is aan het monitoren op verbeteracties en vaststellen van trends in tekortkomingen per periode. Het leveren van informatie, daarin zijn we onderscheidend.

Wij ondersteunen bij de volgende zaken:

Als klant ontvangt u jaarlijks van ons een managementrapport. Hierin staan onder meer de resultaten van de inspecties van dat jaar omschreven. Zaken die goed gaan, maar ook punten die verbetering wensen worden hierin opgenomen.

Waar kunnen wij verbeteren?

Om de inhoud van het managementrapport nader toe te lichten, komen wij langs. Bij voorkeur voor het eind van het jaar: zo pakken we de verbeterpunten samen vroeg in het jaar op. Met een managementrapport richten we ons namelijk heel specifiek op de verbeterpunten. Daarin nemen we de volgende zaken op:

  • Welke filialen hebben extra aandacht nodig?
  • Welke filialen scoren structureel onvoldoende?
  • Wat zijn ketenbreed de meest voorkomende tekortkomingen/verbeterpunten?

Actielijst voor het nieuwe jaar

Na het doorspreken van het managementrapport formuleert de inspecteur een actielijst:

  • Een specifiek verbeterplan wordt opgesteld. Soms voor de hele keten, soms per winkel.
  • Een bezoekplanning met probleemgerichte aanpak wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat er in het afgelopen jaar veel tekortkomingen waren met betrekking tot de inrichting. Dan kunt u dit jaar zeswekelijkse bezoeken van onze Inspecteur Bouw verwachten. Door frequente controles uit te voeren op dit vlak, daalt het aantal tekortkomingen enorm.

Het management ontvangt een actielijst waarop gestuurd kan worden. Met een actieve houding van het management, heeft onze rapportage toegevoegde waarde. Met als gevolg een steeds positiever jaarverslag.

Als ondernemer in de foodsector weet u hoe belangrijk een voedselveilige werkomgeving is. U handelt volgens de hygiënecode en uw personeel is goed op de hoogte. Dan krijgt u bezoek van de NVWA. Uit de inspectie blijkt dat er verbeterpunten zijn. U begint te twijfelen: doe ik alles wat ik doe wel écht goed? Met Houwers Groep bent u goed voorbereid op een volgend bezoek van de inspectie. Samen met u zetten we de puntjes op de i.

Een inspectie van de NVWA kan allerlei aanleidingen hebben. Ze hebben vragen over een specifiek product, over houdbaarheid, allergeneninformatie, etikettering of over het bedrijfsproces. Als tijdens een inspectie blijkt dat u als ondernemer niet voor elk punt een groen vinkje kunt zetten, dan wilt u daar zo snel mogelijk iets aan doen. U investeert in betere apparatuur, u voorziet producten van de juiste etiketinformatie en u bent kritischer over de bewaartemperatuur. En u belt met Houwers.

Verbetering en begeleiding

Binnen enkele dagen zit u met onze adviseur om tafel. Samen kijkt u naar de doorgevoerde verbeterpunten. Wat kan er beter, waar heeft u behoefte aan begeleiding? Dat kan zijn op het gebied van allergenenmanagement, bewaartermijnen of temperatuurbeheersing. Zeg maar gerust: elk proces waar voedselveiligheid en hygiëne een rol spelen.

Voorkom VETO

Op informele wijze behandelen we de punten die de NVWA aankaart. Ons doel: voorkomen dat de NVWA verscherpt toezicht (VETO) inzet. Dat kan namelijk de actie zijn bij een volgend NVWA-bezoek, wanneer verbetering uitblijft. Desgewenst volgen na dit ondersteuningsbezoek inspectiebezoeken van Houwers Groep, waardoor u zeker blijft van de juiste werkwijze.

Zeker zijn van goede inspectieresultaten? Vraag dan een ondersteuningsbezoek aan via ons contactformulier.