Duurzaamheid

Wilt u voedselverspilling tegengaan binnen uw organisatie? Bij Houwers staat duurzaamheid voorop! Als organisatie willen wij onze expertise inzetten voor een betere en duurzame toekomst. Onze focus ligt bij het reduceren van voedselverspilling, omdat dit onderwerp zowel een maatschappelijke- als een financiële impact heeft op elke organisatie in de voedselindustrie.

Wilt u zich ook inzetten voor een duurzame toekomst?

Onze experts kunnen door middel van een onderzoek aantonen in welke processen binnen uw organisatie voedselverspilling plaatsvindt. Ook geven zij aan hoe de voedselverspilling voorkomen kan worden. Hoe ziet een dergelijk onderzoek eruit? De eerste stap is het uitvoeren van metingen om de voedselverspilling in kaart te brengen. Hierdoor wordt inzichtelijk waar de verspilling zich in het proces voordoet. Vervolgens wordt er een advies gegeven waardoor u exact weet welke maatregelen u kunt nemen om de voedselverspilling binnen uw organisatie te reduceren. Daarnaast helpen onze experts bij de bewustwording van voedselverspilling onder uw medewerkers. Hierdoor wordt de voedselverspilling ook in de toekomst blijvend gereduceerd.

Geef uw klanten het juiste voorbeeld!

Het onnodig weggooien van voedsel is niet alleen maatschappelijk onverantwoord, maar heeft ook financiële consequenties. Voldoende redenen om verspilling tegen te gaan! Onze inspecteurs zijn zeer ervaren en hebben allemaal de benodigde expertise en kennis om uw organisatie duurzaam te maken. Voor de analyse en advisering wordt de kennis van Houwers over voedselveiligheid, wetgeving, voedingsconcepten en voedingsleer toegepast. Samen met u gaan we voedselverspilling reduceren en duurzaamheid tastbaar maken binnen uw organisatie!