Houwers

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zit uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Categorieën

Afval

Categorie 3 materiaal is afval van producten van dierlijke oorsprong. Of producten waarin ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn verwerkt. Deze ‘reststroom’ moet apart van de andere stromen verzameld worden. In afsluitbare opslagmedia, voorzien van de aanduiding: ‘CAT3-materiaal, niet bestemd voor menselijke consumptie’.

De producten hoeven dus niet ongeschikt te zijn voor menselijke consumptie. Zij hebben alleen een andere bestemming gekregen. De bestemming is eenrichtingsverkeer. Zodra producten in het CAT3- traject zitten mogen deze niet meer in de consumptiestroom terecht komen.

Jazeker, ook wij ontwikkelen steeds verder op gebied van duurzaamheid. Ons doel daarbij is om in alle lagen van het bedrijf bewustwording te creëren op gebied van duurzaamheid. Data verzamelen speelt daarbij een sleutelrol. Wilt u meer informatie? Vraag naar onze mogelijkheden.

Bacteriën, virussen en schimmels

De afkorting YOPI staat voor:

Young (baby’s en kleine kinderen tot 5 jaar)

Old (ouderen +65)

Pregnant (zwangeren)

Immuno-comprimised (mensen met een verminderde weerstand. Zoals personen die behandeld worden voor kanker, nierziektes, reuma of diabetes)

Een virus is geen levend organisme zoals vaak wordt aangenomen. Het is een eiwitstructuur die, als je die binnenkrijgt via bijvoorbeeld voeding, een ziekmakende reactie oproept. Het is een lichaamsvreemd eiwit en het afweermechanisme reageert daarop. Hoelang het buiten het lichaam infectueus blijft, hangt af van welk virus het is en op welk oppervlak het aanwezig is. Het varieert van een paar uur tot enkele maanden.

Aanwezigheid van schimmels kan aangetoond worden door laboratoriumonderzoek te laten doen. Daarnaast hebben een hoop schimmels de eigenschap op te lichten als die beschenen worden met UV-licht. Dit kan een handig hulpmiddel zijn als u zeker weet dat er verder geen andere stoffen aanwezig zijn die oplichten bij UV-licht. Ook het sap van bijvoorbeeld een watermeloen licht op!

Ja, lees hieronder voor meer informatie.

Door heel Nederland worden maatregelen getroffen om het nieuwe Coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk in te dammen. Houwers Groep heeft passende maatregelen getroffen. Daarbij houden wij ons aan de richtlijnen van de RIVM en de adviezen vanuit het ministerie. Uiteraard volgen wij de media met de dag.

Mocht binnen uw bedrijf opschalen noodzakelijk zijn, neem dan contact met ons op voor het protocol dat wij voor bedrijven beschikbaar hebben. Wij zijn u graag van dienst.

Bel direct met Houwers Groep tel. 0345 511 903 of vul ons contactformulier in.

Lees alles over Coronavirus COVID-19 op de website van RIVM.

Diensten

Als klant ontvangt u jaarlijks van ons een managementrapport. Hierin staan onder meer de resultaten van de inspecties van dat jaar omschreven. Zaken die goed gaan, maar ook punten die verbetering wensen worden hierin opgenomen.

Waar kunnen wij verbeteren?

Om de inhoud van het managementrapport nader toe te lichten, komen wij langs. Bij voorkeur voor het eind van het jaar: zo pakken we de verbeterpunten samen vroeg in het jaar op. Met een managementrapport richten we ons namelijk heel specifiek op de verbeterpunten. Daarin nemen we de volgende zaken op:

 • Welke filialen hebben extra aandacht nodig?
 • Welke filialen scoren structureel onvoldoende?
 • Wat zijn ketenbreed de meest voorkomende tekortkomingen/verbeterpunten?

Actielijst voor het nieuwe jaar

Na het doorspreken van het managementrapport formuleert de inspecteur een actielijst:

 • Een specifiek verbeterplan wordt opgesteld. Soms voor de hele keten, soms per winkel.
 • Een bezoekplanning met probleemgerichte aanpak wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat er in het afgelopen jaar veel tekortkomingen waren met betrekking tot de inrichting. Dan kunt u dit jaar zeswekelijkse bezoeken van onze Inspecteur Bouw verwachten. Door frequente controles uit te voeren op dit vlak, daalt het aantal tekortkomingen enorm.

Het management ontvangt een actielijst waarop gestuurd kan worden. Met een actieve houding van het management, heeft onze rapportage toegevoegde waarde. Met als gevolg een steeds positiever jaarverslag.

Als ondernemer in de foodsector weet u hoe belangrijk een voedselveilige werkomgeving is. U handelt volgens de hygiënecode en uw personeel is goed op de hoogte. Dan krijgt u bezoek van de NVWA. Uit de inspectie blijkt dat er verbeterpunten zijn. U begint te twijfelen: doe ik alles wat ik doe wel écht goed? Met Houwers Groep bent u goed voorbereid op een volgend bezoek van de inspectie. Samen met u zetten we de puntjes op de i.

Een inspectie van de NVWA kan allerlei aanleidingen hebben. Ze hebben vragen over een specifiek product, over houdbaarheid, allergeneninformatie, etikettering of over het bedrijfsproces. Als tijdens een inspectie blijkt dat u als ondernemer niet voor elk punt een groen vinkje kunt zetten, dan wilt u daar zo snel mogelijk iets aan doen. U investeert in betere apparatuur, u voorziet producten van de juiste etiketinformatie en u bent kritischer over de bewaartemperatuur. En u belt met Houwers Groep.

Verbetering en begeleiding

Binnen enkele dagen zit u met onze adviseur om tafel. Samen kijkt u naar de doorgevoerde verbeterpunten. Wat kan er beter, waar heeft u behoefte aan begeleiding? Dat kan zijn op het gebied van allergenenmanagement, bewaartermijnen of temperatuurbeheersing. Zeg maar gerust: elk proces waar voedselveiligheid en hygiëne een rol spelen.

Voorkom VETO

Op informele wijze behandelen we de punten die de NVWA aankaart. Ons doel: voorkomen dat de NVWA verscherpt toezicht (VETO) inzet. Dat kan namelijk de actie zijn bij een volgend NVWA-bezoek, wanneer verbetering uitblijft. Desgewenst volgen na dit ondersteuningsbezoek inspectiebezoeken van Houwers Groep, waardoor u zeker blijft van de juiste werkwijze.

Zeker zijn van goede inspectieresultaten? Vraag dan een ondersteuningsbezoek aan via ons contactformulier.

Etiketteren en verkopen

Wat allemaal op een etiket aangeduid moet worden, is omschreven het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Verordening Nr. 1169/2011. Beter bekend als de allergenenverordening.

Dat is te veel op even kort te benoemen. Het is afhankelijk van meerdere factoren zoals welk product, de verpakkingsmethode, toevoegingen enzovoort. In het handboek etikettering van levensmiddelen van de NVWA vindt u samengevat omschreven waaraan voldaan moet worden. Voor een meer specifiek advies neem gerust contact met ons op.

Een THT (tenminste houdbaar tot) datum staat op producten die niet zo snel bederven. Voor een aantal producten zoals pasta, rijst, kruiden(mixen), zuren en sauzen kan het zo zijn dat het product na de THT nog veilig gegeten kan worden. Voor producten die gekoeld bewaard moeten worden, is de THT-datum de laatste dag waarop het product geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Een TGT (te gebruiken tot) datum staat op zeer bederfelijke producten. De TGT-datum is de laatste dag dat het product nog geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Op locatie moet dit op het moment dat de klant hiernaar vraagt. Op afstand (webshop etc.) is dit inzichtelijk bij het product of wordt gevraagd contact op te nemen met de locatie. In beide gevallen moet de klant actief uitgenodigd vragen te stellen over allergenen door bijvoorbeeld de tekst: Heeft u een allergie, vraag ons de informatie.

Een overzicht van de 14 verplicht te duiden allergenen kunt u hier downloaden.

Verkopen van producten na de THT is geen overtreding van de Warenwet. Afhankelijk van de eigenschappen van het product moet onderzoek aantonen dat dit de voedselveiligheid niet in gevaar brengt. Het product mag aan de hand van de onderzoeksresultaten voorzien worden van de nieuwe THT. De oorspronkelijke THT moet duidelijk blijven voor de consument. Bederfelijke producten mogen in beginsel nooit over datum verkocht worden.

Ja, dat klopt. In dit artikel vindt u de informatie en hoe wij er bij onze inspecties mee omgaan.

 

Ja dat kan. Wij willen wel benadrukken dat er geen standaardpakket en bijbehorende prijs is. Een houdbaarheidsonderzoek is van meerdere factoren afhankelijk die per product anders zijn. Er moeten studies en productonderzoeken uitgevoerd worden.

De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is waarom een langere houdbaarheid noodzakelijk is. De eerste stap die u zelf kunt zetten is onderzoeken of in uw hygiënecode processen beschreven zijn waarbij de houdbaarheid al langer mag zijn. Kunt u daarmee niet uit de voeten dan helpen wij u graag verder.

In de leidraad allergenen in de horeca staan de afspraken die de NVWA met KHN gemaakt heeft. Andere sectoren mogen ook van deze leidraad gebruik maken tenzij met die branche andere afspraken gemaakt zijn.

Een THT-datum wordt vastgesteld aan de hand van onder meer de:

 • producteigenschappen
 • bacteriologische gesteldheid
 • bederffactoren
 • toevoegingen van stoffen die de houdbaarheid beïnvloeden

Voor bederfelijke producten zijn houdbaarheidstermijnen opgenomen in de verschillende hygiënecodes.

Wilt u een product langer dan deze termijnen bewaren?

Dan moet daar een theoretische studie naar gedaan worden, waaruit de mogelijkheden blijken. Die studie moet ondersteund worden door een microbiologische houdbaarheidstest, waaruit op te maken is dat het product met deze THT veilig te consumeren is.

HACCP

Vanuit de Europese wetgeving moeten alle levensmiddelenbedrijven werken volgens HACCP. Voor productiebedrijven met specifieke processen is dat meestal een geschreven voedselveiligheidsplan, speciaal voor dát bedrijf of proces. Voor de kleine ondernemer is het schier onmogelijk om zelf een uitgebreid HACCP-plan uit te werken. Vandaar dat de Europese wetgeving de mogelijkheid gegeven heeft om branchespecifieke ‘gidsen’ op te stellen – de hygiënecodes. Hierin staan de meest voorkomende processen in de branche en de bijbehorende beheerspunten beschreven.

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het bedrijfsproces is stap voor stap in kaart gebracht. Bij elke stap wordt gekeken of er een mogelijk gevaar voor de voedselveiligheid is – de risicoanalyse (Hazard Analysis).

Als er een gevaar is voor de voedselveiligheid, dan moet dat geminimaliseerd worden. Dit is het beheerspunt (Critical Control Point). Het gevaar kan beheerst worden doordat de volgende stap in het proces dat gevaar elimineert of met een specifieke handeling: een beheersmaatregel.

De Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding is beschikbaar op de website van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum. Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief van €70,- exclusief BTW de hygiënecode kopen. Het regulier tarief is €120,- en middels de kortingscode die leden per mail ontvangen kunnen zij gebruik maken van de aangeboden korting.

> Hygiënecode kopen

Wij hebben een laagdrempelige e-learning ‘Waarom…? Daarom…!’ die u voor iedere medewerker beschikbaar kunt stellen. Hier kunt u zien of er iets voor u bij zit.  Daarnaast verzorgen wij ook trainingen en workshops op locatie. Heeft u een specifieke wens? Neem gerust contact met ons op.

Nee. Iedereen moet op de hoogte zijn van de normen en risico’s die binnen de reikwijdte van de functie vallen. Een medewerker in de bediening hoeft niets te weten van temperatuurnormen. En een afwasmedewerker hoeft alleen te weten welk middel hij moet gebruiken, hoe hij een goede scheiding tussen vuil en schoon aanbrengt en hij moet kunnen beoordelen of iets goed schoon is.

Ja, dat mag. Voorwaarde is dat er altijd iemand aanwezig is die de vastgelegde gegevens kan laten zien. Houwers Groep werkt hiervoor samen met CleanUpp. Een makkelijk te bedienen app waarin u naar eigen omstandigheden kunt aanvullen en aanpassen.

Wij verzorgen graag een bouwkundige inspectie waarbij we de algemene staat van het casco beoordelen en u handvatten geven voor routing en inrichting van de keuken. Neem gerust contact met ons op. Verkoop@houwersgroep.nl of voor direct persoonlijk contact belt u met 0345 511903. Wij staan u graag te woord.

 

Jazeker, ook wij ontwikkelen steeds verder op gebied van duurzaamheid. Ons doel daarbij is om in alle lagen van het bedrijf bewustwording te creëren op gebied van duurzaamheid. Data verzamelen speelt daarbij een sleutelrol. Wilt u meer informatie? Vraag naar onze mogelijkheden.

In het handboek nieuwe voedingsmiddelen kunt u lezen of uw product een nieuw voedingsmiddel is en waaraan voldaan moet worden. Voor een meer specifiek advies neem gerust contact met ons op.

Een HACCP weekformulier kunt u hier downloaden.

Een HACCP-certificaat is 1 jaar geldig. Wij bewaken deze termijn voor u, zodat u steeds een geldig certificaat in uw bezit heeft.

Inspecties

Via deze link vindt u alle informatie over een zelfcontrolesysteem en welke voordelen dat voor uw bedrijf kan hebben.

Onaangekondigd betekent dat onze inspecteurs, op dezelfde manier als de NVWA, onverwacht bij uw bedrijf op bezoek komen voor de inspectie. Dit geeft het meest eerlijke beeld van hoe het er precies voor staat. Is alles spic en span, zijn registraties up-to-date en heeft iedereen de kennis op peil?

Iedere ondernemer heeft zijn eigen reden om voor een inspectie te kiezen. In de basis staat één vraag centraal: “Hebben mijn medewerkers en ik alles voldoende onder controle, zodat de voedselveiligheid niet in gevaar komt?”

Op deze website vindt u de openbaar gemaakte inspectieresultaten.

Uw verbeterpunten kunt u digitaal invullen via het intranet van Houwers Groep. Volg hiervoor stapsgewijs onze infographic.

Als u gebruik maakt van het zelfcontrolesysteem van Houwers Groep worden deze resultaten direct overgenomen door de NVWA.

Volg de stappen in ons stappenplan ‘Verscherpt toezicht‘. contact op met ons kantoor via tel. 0345 511 903. Eén van onze inspecteurs komt zo snel mogelijk bij u langs.

Een inspectie heeft u in minder dan 5 minuten geregeld, kijk hier voor de eerste stap. Wij inventariseren op basis van het telefoongesprek wat uw wensen zijn. Voor meer uitgebreide wensen komen we graag bij u langs. U ontvangt dan eerst een offerte van ons.

Het oordeel “verbeterpunten vastgesteld” blijft drie maanden staan, want dat is de termijn waarbinnen de NVWA een herinspectie uitvoert.  Dit voorkomt willekeur tussen ondernemingen in aanpassing van het oordeel binnen de herinspectie termijn. Is alles na een herinspectie weer in orde, dan wijzigt het oordeel na 3 maanden in “voldoet”.

U kunt ook eerder aangeven dat de verbeterpunten opgelost zijn. Dan komt er tijdelijk een tekstballon dat de ondernemer actie genomen heeft.

Ons advies is om 2 x per jaar een inspectie uit te laten voeren, al dan niet met een productonderzoek. Soms is productonderzoek vrijwillig en soms verplicht vanuit de overheid. Bij een frequentie van 2 x per jaar kunnen we samen snel mogelijke structurele tekortkomingen signaleren en aanpakken. Minder vaak kan natuurlijk ook. Maar dan is de kans groter dat er zaken ontstaan die mogelijk langere tijd onopgemerkt blijven.

De NVWA ziet ook hierop toe en dit moeten wij dus mee beoordelen tijdens onze inspectie ook al valt dit buiten de reikwijdte van de hygiënecode. De verkoper moet zich houden aan de reclamecode zuigelingenvoeding. In artikel 4 van deze code staat een reclame en afprijzingsverbod voor volledige zuigelingenvoeding beschreven. De reclame en gedragscode zuigelingenvoeding kunt u vinden op de website van VNFKD.

Ongedierte

Ja, dat moet. U moet kunnen laten zien dat u een goede samenwerking heeft met de bestrijder. Een goede samenwerking betekent dat u de opmerkingen die de bestrijder maakt ten aanzien van wering en hygiëne ook daadwerkelijk opvolgt.

De meeste bestrijders hebben een portaal waarin de bevindingen verwerkt zijn. Bij de betreffende opmerking zet u neer wat eraan gedaan is of wat de structureel aangebrachte verbetering is.

Heeft de bestrijder nog een map met papieren rapport, vraag dan steeds om de originele versie, niet de doorslagkopie. U doet de praktische aanpassing en tekent de opmerking af met een paraaf.

Nee, dat mag niet! U mag zelf klapvallen of vangdoosjes neerzetten. Werken met lokmiddel of vergif is voorbehouden aan een gediplomeerd bestrijder.

Aanwezigheid van keutels betekent dat er niet alert genoeg schoongemaakt is, dat valt dus onder hygiëne. Er is pas een verbeterpunt bij ongediertewering als dat te maken heeft met bouwkundige tekortkomingen of aanwezigheid van ongedierte.

Schoonmaak en desinfectie

Een desinfectiemiddel voor gebruik in een levensmiddelenomgeving is altijd voorzien van een goedkeuringsnummer. Goedgekeurde desinfectiemiddelen hebben een N-nummer (oud format), NL-nummer (toegelaten in NL) of EU-nummer (toegelaten in de hele EU). Let hier dus goed op bij de aanschaf.

Bij voorkeur gebruikt u ook goedgekeurde handdesinfectiemiddelen. Deze zijn uitgebreid getest op werking en mogelijk nadelige gevolgen voor de huid.

Een schoonmaakplan geeft aan met welke schoonmaakmiddelen een onderdeel schoongemaakt moet worden. Ook hoe dat schoonmaakmiddel gebruikt moet worden en hoe vaak het onderdeel schoongemaakt moet worden staat hierin aangegeven. Daarnaast staat per onderdeel omschreven of naast schoonmaken, ook desinfecteren nodig is. Vooral voor voedselcontactpunten kan een desinfectiestap een positieve bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Een schoonmaakplan is een hulpmiddel waarop iedereen kan zien: wat schoongemaakt moet worden, hoe vaak dat moet gebeuren, met welk middel en hoe dat middel gedoseerd en gebruikt moet worden. In alle hygiënecodes wordt het werken volgens een vast schoonmaakplan beschreven om de schoonmaak volgens een strak schema te laten verlopen.

Of een schoonmaakplan van meerwaarde is hangt van de situatie af. Als u met een klein aantal mensen werkt is het makkelijker om iedereen hetzelfde te laten doen dan wanneer er veel (wisselende) medewerkers zijn. Zeker is dat het werken volgens een vast plan het leven makkelijker maakt. Iedereen kan zien wat de bedoeling is en wat er van hem verwacht wordt. Bij afwijkingen kunt u mensen dus makkelijker aanspreken op het niet volgen van het plan.

Voor een goede werking van een desinfectiemiddel moeten de handen altijd eerst gewassen worden. Er zijn natuurlijk omstandigheden te bedenken waarin dat niet praktisch is. Afhankelijk van wat die werkzaamheden inhouden kan alleen een desinfectiemiddel afdoende zijn. Let wel, 90% van de bacteriën wordt tijdens het wassen met water en zeep verwijderd. De overgebleven 10% wordt door het desinfectiemiddel gedood. Tijdens de productie geldt dus, eerst wassen!

Frituren gebeurt overal, maar het meest in de horeca. Daar komt deze vraag ook regelmatig naar voren. Een sluitend antwoord is moeilijk te geven, omdat het van een aantal factoren afhankelijk is. Koninklijke Horeca Nederland heeft een aantal spelregels opgesteld. Als u die volgt bent u redelijk zeker van een goed en veilig resultaat.

Er zijn verschillende soorten desinfectiemiddelen op basis van peroxide, chloor, quatenaire amoniumverbinding, alcohol of een combinatie van schoonmaak- en desinfectiemiddel. Voor alle vormen geldt dat het beste resultaat verkregen wordt als:

 1. Het oppervlak eerst goed schoongemaakt is.
 2. De voorgeschreven inwerktijd wordt aangehouden.
 3. Het oppervlak nagespoeld wordt met ruim schoon water. Een uitzondering hierop zijn de alcoholsprays.

Uw slagroommachine is een complex apparaat dat veel aandacht nodig heeft. Het desinfecteren gebeurt meestal met een chlooroplossing of een middel met peroxide. Spoel het apparaat eerst goed door zodat er geen room meer in de leidingen zit. Spoel daarna met een reiniger-ontvetter. Volg hierbij de instructies voor doseren en inwerken. Spoel nogmaals met schoon water door zodat er geen middel in de leidingen achterblijft. Dan komt de desinfectiestap. Gebruik het middel volgens voorschrift en houd minimaal de voorgeschreven inwerktijd aan. Spoel daarna een aantal keer met schoon leidingwater zodat er geen residu achterblijft.

Temperatuur

Een temperatuurlijst kunt u hier downloaden.

Terugkoelen is een kritisch proces dat voortvloeit uit de HACCP. Een verhit product wat bestemd is om op een later moment gebruikt te worden, kan warm bewaard worden (>60°C) of teruggekoeld worden naar <7°C. Eén van de optimale groeifactoren voor bacteriën is een temperatuur tussen 15°C en 55°C. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk uit deze zone te zijn. Natuurlijk heeft u daar een koeling met voldoende capaciteit voor nodig. Daarnaast is het verdelen in kleine porties een belangrijke handeling. Grote massa’s blijven veel langer op eenzelfde temperatuur. En zo krijgen bacteriën meer kans om uit te groeien. Terugkoelen moet dus zo snel mogelijk gebeuren. Natuurlijk ‘hoe sneller, hoe beter’, maar altijd binnen 5 uur en naar een temperatuur van maximaal 7°C. Meet na 2 uur welke temperatuur het product heeft. Is de temperatuur nog >20°C, dan kunt u kleinere porties maken.

Ja, dat mag. Voorwaarde is dat er altijd iemand aanwezig is die de vastgelegde gegevens kan laten zien. Houwers Groep werkt hiervoor samen met CleanUpp. Een makkelijk te bedienen app waarin u naar eigen omstandigheden kunt aanvullen en aanpassen.

De kerntemperatuur kan alleen gemeten worden met een insteekthermometer. De naald van de thermometer moet altijd ontsmet worden voordat deze in een product gestoken wordt. Dit om (kruis)besmetting te voorkomen. Wacht tot de weergave op de thermometer stabiel is. Dat is de kerntemperatuur van het product. Als het niet wenselijk is dat de verpakking van een product beschadigd wordt, kan de naald tussen twee verpakkingen gestoken worden. De temperatuur die dan gemeten wordt, benadert de kerntemperatuur het meest.

Kalibreren is vaststellen dat een thermometer goed werkt. Dit kan heel gemakkelijk met twee vaste waardes uit de natuur. Water gaat koken bij 100°C en ijs gaat smelten bij 0°C. Houd de naald van de thermometer in de vloeistoffen en lees de temperatuur af. Als deze niet meer dan 1°C naar boven of beneden afwijkt, werkt de thermometer naar behoren. Noteer de gemeten waardes op uw HACCP-lijst ter bevestiging van de kalibratie.

Dat hangt in eerste plaats af van welke hygiënecode van toepassing is. In elke code staan voorwaarden beschreven voor gebruik van deze systemen. Ook hier is het van belang dat er altijd iemand aanwezig is die weet hoe dat systeem werkt en hoe de gegevens inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn er aanvullende technische voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Laat u daarom goed informeren voordat u zo’n systeem aanschaft. Wij helpen u graag op weg.

Voedselveiligheid

Voor de verschillende mogelijkheden klikt u op deze link. Neem contact op met verkoop@houwersgroep.nl of voor direct persoonlijk contact belt u met (0345) 511 903. Wij staan u graag te woord.

Bij het werken met onverpakte levensmiddelen mogen geen hand- en polssieraden gedragen worden. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een gladde partnerring. Bij voorkeur worden geen te grote oorbellen en wenkbrauw-, lip- en tongpiercings gedragen. Een heel kleine ontstekingsreactie kan al heel grote nadelige gevolgen hebben voor de voedselveiligheid.

De meest uitgebreide bewaarwijzer is te vinden op de site of de bewaarwijzer-app van het Voedingscentrum. Hierin zijn voor zo’n 2000 producten bewaaradviezen te vinden. Voor groente en fruit is er ook een handige sticker voor op de koelkast.

Voedselveiligheid is samen zorgen dat er voedsel geproduceerd wordt waar consumenten niet ziek van worden. Als iedereen zich aan de spelregels houdt, verkleint de kans dat er iets misgaat.

Een THT (tenminste houdbaar tot) datum staat op producten die niet zo snel bederven. Voor een aantal producten zoals pasta, rijst, kruiden(mixen), zuren en sauzen kan het zo zijn dat het product na de THT nog veilig gegeten kan worden. Voor producten die gekoeld bewaard moeten worden, is de THT-datum de laatste dag waarop het product geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Een TGT (te gebruiken tot) datum staat op zeer bederfelijke producten. De TGT-datum is de laatste dag dat het product nog geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Ja dat moet. De wetgeving was hierover nog niet consistent. Dit wordt in 2021 rechtgetrokken. In de EU Verordening 852/2004 wordt een wijziging aangebracht dat tijdens de productie, tussen 2 verschillende producten, die niet dezelfde allergenen bevatten, een reinigingsstap moet zijn.

Dit moet gecontroleerd worden door minimaal een visuele controle op aanwezigheid van productresten van het vorige product. Deze wijziging houdt in dat dit opgenomen moet worden in uw proces.

Vlees en vleesproducten zoals vleeswaren mag u nooit opnieuw invriezen. Invriezen zet de groei van bacteriën stil. Er zijn dus nog net zoveel bacteriën aanwezig als op het moment dat het product ingevroren is. Zodra de temperatuur weer boven 0 komt, kunnen deze weer uit gaan groeien. Afhankelijk van de eerdere hoeveelheid kunnen dit zeer grote aantallen zijn.

Verkopen van producten na de THT is geen overtreding van de Warenwet. Afhankelijk van de eigenschappen van het product moet onderzoek aantonen dat dit de voedselveiligheid niet in gevaar brengt. Het product mag aan de hand van de onderzoeksresultaten voorzien worden van de nieuwe THT. De oorspronkelijke THT moet duidelijk blijven voor de consument. Bederfelijke producten mogen in beginsel nooit over datum verkocht worden.

Ja dat kan. Wij willen wel benadrukken dat er geen standaardpakket en bijbehorende prijs is. Een houdbaarheidsonderzoek is van meerdere factoren afhankelijk die per product anders zijn. Er moeten studies en productonderzoeken uitgevoerd worden.

De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is waarom een langere houdbaarheid noodzakelijk is. De eerste stap die u zelf kunt zetten is onderzoeken of in uw hygiënecode processen beschreven zijn waarbij de houdbaarheid al langer mag zijn. Kunt u daarmee niet uit de voeten dan helpen wij u graag verder.

Jazeker, ook wij ontwikkelen steeds verder op gebied van duurzaamheid. Ons doel daarbij is om in alle lagen van het bedrijf bewustwording te creëren op gebied van duurzaamheid. Data verzamelen speelt daarbij een sleutelrol. Wilt u meer informatie? Vraag naar onze mogelijkheden.

Om de uitgroei van bacteriën en enzymatisch bederf te voorkomen bewaart u rauwe, niet-verpakte of vacuümverpakte vis bij een temperatuur rondom het 0-punt (max. 2°C). Voor met name vissoorten als zalm en tonijn, bestemd om in sushi verwerkt te worden, is dit van groot belang. Bacteriën worden niet gedood, omdat er geen verhitting plaatsvindt. Dus als er mogelijk ziekmakende bacteriën uitgegroeid zijn, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

Een THT-datum wordt vastgesteld aan de hand van onder meer de:

 • producteigenschappen
 • bacteriologische gesteldheid
 • bederffactoren
 • toevoegingen van stoffen die de houdbaarheid beïnvloeden

Voor bederfelijke producten zijn houdbaarheidstermijnen opgenomen in de verschillende hygiënecodes.

Wilt u een product langer dan deze termijnen bewaren?

Dan moet daar een theoretische studie naar gedaan worden, waaruit de mogelijkheden blijken. Die studie moet ondersteund worden door een microbiologische houdbaarheidstest, waaruit op te maken is dat het product met deze THT veilig te consumeren is.

Nee, dat doen wij niet! Wij zijn onpartijdig, ons doel is samen stappen te zetten om de voedselveiligheid naar een hoger plan te tillen. De laatste jaren is het aantal afwijkende inspecties door de NVWA redelijk constant rond de 60%. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat uw bedrijf bij die andere 40% hoort.