WAT IS CAT 3 MATERIAAL EN HOE GAAN WE DAARMEE OM?

CAT 3 in het kort: Producten van dierlijke oorsprong óf voedingsmiddelen die dat bevatten, welke niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Het product hoeft dus niet ongeschikt te zijn, het heeft alleen geen consumptiebestemming meer. Voor de wet is een product pas afval als het deze bestemming gekregen heeft. Producten die niet meer verkocht worden maar nog wel geschikt zijn voor consumptie kunt u bijvoorbeeld aan de lokale voedselbank doneren.

Ingrediënten die in de categorie dierlijke oorsprong vallen zijn onder andere eiwitten, melk, gelatine, dierlijke vetten en natuurlijk alle vormen van vlees(waren), kip, vis, schaal en schelpdieren, wild en gevogelte. De totale groep is zo groot dat deze niet in een handig overzicht te benoemen is. In de supermarkt zal het totaal aantal producten van deze stroom in de 100-tallen lopen als kritisch alle ingrediëntendeclaraties nagelezen worden. Jazeker! Ook de droge cake kan als CAT 3 materiaal aangemerkt worden als hier ei en roomboter in verwerkt is….om maar eens een niet voor de hand liggend voorbeeld te noemen. AGF en andere restproducten zijn geen CAT 3 materiaal, totdat het in de CAT 3 bak gedeponeerd wordt. Dan mag het niet meer terug de reguliere stroom in.

Belangrijk is het om te weten hoe deze afvalstroom behandeld en afgevoerd moet worden. Hier zijn 2 hoofdzaken te benoemen:

 1. Voor hoeveelheden <20 kilo per week hoeft u geen aanvullende actie te nemen. Deze mogen met de reguliere afvalstroom mee verbrand of gestort worden.
 1. Hoeveelheden >20 kilo per week mogen niet zomaar afgevoerd worden, ook niet als dit ingevroren is. Hiervoor zijn specifieke voorwaarden van kracht:
 • Het materiaal moet gescheiden van ander afval opgeslagen worden in lekvrije goed af te sluiten bakken. Deze moeten voorzien zijn van de aanduiding ‘CAT 3 niet voor menselijke consumptie’.
 • Het materiaal moet bij ten hoogste 10°C opgeslagen worden tenzij deze binnen 12 uur na ontstaan opgehaald worden of verwerkt worden in een erkende biogas of composteerinstallatie.
 • Het materiaal moet afgevoerd worden door een CAT 3 erkend verwerkingsbedrijf of door transport naar een eigen CAT 3 erkend DC.

Bij binnenlands transport moet dit vervoer van voormalig levensmiddelen begeleid worden met een handelsdocument zoals bijvoorbeeld een vrachtbrief. Dit document mag in elke vorm opgesteld worden, maar moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • Datum waarop het materiaal op het bedrijf verzameld is.
 • Omschrijving van het materiaal ‘CAT 3 niet voor menselijke consumptie’.
 • De hoeveelheid materiaal, uitgedrukt in volume, gewicht of aantal verpakkingen zoals kratten, containers etc.
 • De plaats van oorsprong van het materiaal vanwaar het materiaal wordt verzonden.
 • De naam en het adres van de vervoerder.
 • De naam en het adres van de ontvanger bv. het DC, erkende verwerker en indien van toepassing het erkenningsnummer daarvan.

Van dit handelsdocument of deze vrachtbrief moet een afschrift/bewijs in het bedrijf achtergelaten worden. Dit afschrift moet minimaal 2 jaar bewaard worden. Voor u als ondernemer is de verwerking van het materiaal niet zo van belang. Wel dient u er voor te zorgen dat u een erkend verwerker inschakelt, die aan de verplichtingen voldoet en het afschrift/bewijs achterlaat.

Het afvoeren van CAT 3 materiaal is geen vrije keuze, als u >20 kilo per week produceert moet er een separate stroom zijn. Het is niet ondenkbaar dat de NVWA een maatregel oplegt als niet voldaan wordt. Als u uit kostenoverweging een bewuste keuze maakt geen separate stroom te hebben, is het goed te weten dat de maatregel vergezeld gaat van een acceptgiro van het CJIB van tenminste 500 euro, u weet er van!

Heeft u hierover nog vragen, stel deze gerust, wij beantwoorden deze graag.