GOED METEN IS ZEKER WETEN’

Dat een goede temperatuurbeheersing een belangrijke basisvoorwaarde is voor veilig voedsel hoeven wij u niet meer te vertellen. In alle stappen van de voedselbereiding -van inkoop grondstoffen via ontvangst goederen, opslag, bereiding, terugkoelen, regenereren en uitgifte of verkoop- is een correcte temperatuurbeheersing van product of proces essentieel. Dat je daarbij gekalibreerde thermometers gebruikt is weliswaar bekend, maar wat betekent dat nou? En hoe […]

HOUDBAAR TOT HOE LANG?

Het ligt zo voor de hand, maar toch krijgen wij hier regelmatig vragen over de begrippen THT en TGT. Producten voor consumptie zijn niet onbeperkt houdbaar. Op verpakkingen staat daarom een datum aangegeven. De wetgeving maakt onderscheid tussen ‘houdbaarheidsdatum’ (ten minste houdbaar tot …) en ‘uiterste consumptiedatum’ (te gebruiken tot …). Bij beide aanduidingen heeft […]

HYGIËNE SUPERMARKTEN VERBETERD

Dat blijkt uit een onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar de hygiëne in supermarkten. De meeste supermarktketens komen er goed vanaf in de test en krijgen de kleurcode groen. Golff, Jan Linders, Plus en Super de Boer hebben de kleurcode oranje gekregen. Dat betekent dat in minder dan 90 procent van de […]

VWA INSPECTIES 2008 IN DE AMBACHTELIJKE SECTOR

Op 26 november 2009 heeft de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) kenbaar gemaakt dat in 2008 minder voedselveiligheidsinspecties bij de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen zijn uitgevoerd. Het percentage gecontroleerde bedrijven is teruggelopen van 50% in 2007 naar 34% in 2008. Ook het aantal maatregelen liep terug. In 2008 werd tegen 15% van de bezochte bedrijven opgetreden. Dit […]

ACCREDITATIE ISO 17020 VERVOLGD

Afgelopen maand heeft de Raad van Accreditatie een herhalingsbezoek afgelegd bij Houwers Holtackers in het kader van de 17020 accreditatie. Beoordeeld werd of de huidige accreditatietoekenning gehandhaafd kon blijven. Houwers Holtackers heeft haar kwaliteiten aangetoond en mag, als enige geaccrediteerde instelling in Nederland, inspecties op het gebied van naleving hygiënecodes voor de zorg, horeca en contractcatering onder accreditatie blijven […]

KLEURCODERING EN PUNTENTELLING BIJ INSPECTIES

Houwers Holtackers bv voert als geaccrediteerd inspectiebedrijf voor diverse hygiënecodes deskundige, vertrouwde en onafhankelijke inspecties uit. Tijdens de inspectie worden diverse inspectiepunten door de inspecteur beoordeeld, waaruit een score met een lijst van verbeter- en/of aandachtspunten voortkomt. Wij hebben enkele veranderingen doorgevoerd in de puntentelling en de weergave van de scores in onze rapporten en willen u hierover graag […]

MICROBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN IN HYGIËNECODES

In de meeste branche hygiënecodes zijn microbiologische richtwaarden opgenomen waaraan producten die een bepaalde  behandeling (meestal verhitting) hebben ondergaan moeten voldoen. De overheid verlangt van ‘hygiënecodehouders’ dat richtwaarden worden opgenomen in de code. Deze richtwaarden worden door de VWA tijdens controlebezoeken, waarbij monstername voor microbiologisch onderzoek plaats vindt, als referentie gebruikt. Bedrijven die microbiologisch onderzoek laten uitvoeren door laboratoria doen er goed aan om […]

MEXICAANSE GRIEP EN VOEDSELBEREIDING

Nederland is weer terug van vakantie en ondertussen breidt de Mexicaanse griep én de berichtgeving hierover verder uit. Naast maatregelen die overheid, bedrijven en gezondheidssector nemen, zal de levensmiddelenbranche ook extra beleid moeten maken en voorzieningen moet treffen om de besmettingsrisico’s te beperken. In dit nieuwsbericht wordt een korte uiteenzetting gegeven van de belangrijkste risico’s en aanvullende maatregelen die kunnen worden genomen. Wat […]

9 JUNI: INTERNATIONALE ACCREDITATIEDAG

International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) hebben 9 juni uitgeroepen tot een jaarlijks terugkerende internationale accreditatiedag, om het belang van accreditatie onder de aandacht van een breder publiek te brengen. De eerste internationale accreditatiedag in 2008 was een groot succes. In meer dan 50 landen is aandacht geschonken aan accreditatie […]

DESINFECTIEMIDDELEN

Desinfectiemiddelen zijn al jaren in gebruik voor het elimineren van bacteriën en virussen in de levensmiddelenindustrie. De toelating van deze middelen werd geregeld door het Bureau Toelating Bestrijdingsmiddelen. Desinfectiemiddellen vallen onder de zogenaamde biocide richtlijn. Importeurs en producenten van biociden moeten vanaf 15 april 2009 hun producten laten testen als ze dit nog niet hebben […]