DESINFECTIEMIDDELEN

Desinfectiemiddelen zijn al jaren in gebruik voor het elimineren van bacteriën en virussen in de levensmiddelenindustrie. De toelating van deze middelen werd geregeld door het Bureau Toelating Bestrijdingsmiddelen. Desinfectiemiddellen vallen onder de zogenaamde biocide richtlijn. Importeurs en producenten van biociden moeten vanaf 15 april 2009 hun producten laten testen als ze dit nog niet hebben gedaan. Deze maatregel moet de bescherming van volksgezondheid en milieu verhogen.

Op dit moment zijn er 800 tot 1.000 biocideproducten op de Nederlandse markt die nog niet wettelijk zijn getoetst. Biociden vernietigen schadelijke organismen, bijvoorbeeld als ontsmettingsmiddelen in zwembaden en ziekenhuizen of als ongediertebestrijdingsmiddelen. Producenten en importeurs moeten hun product voor 15 juli 2009 aanmelden bij het onafhankelijke College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Die toetst ze op effecten voor mens, dier en milieu.Producten die vóór 15 juli 2009 niet zijn aangemeld of niet voldoen aan de gestelde criteria, moeten van de markt worden gehaald. Hierop zien toezichthouders als de VROM-Inspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit toe.

Doel van een desinfectiemiddel in de voedselsector is het adequaat afdoden van micro-organismen en het voorkomen van resistentie van micro-organismen tegen bepaalde desinfectiemiddelen. Dit bereik je door alleen desinfectiemiddelen te gebruiken als het nodig is, na contact met rauwe producten en er geen machinale vaatwas reiniging plaats vind. En na verloop van tijd over te stappen op een ander desinfectiemiddel. Toegelaten desinfectiemiddelen zijn op het etiket te herkennen aan een N met 4 of 5 cijfers. Een van de desinfectiemiddelen die zonder toelating op dit moment gebruikt mogen worden zijn de alcohol sprays. Een prima middel voor het effectief desinfecteren van handcontacpunten zoals deurklinken, handgrepen en werkbanken tussen procesgangen door. Het heeft geen residu, hoeft dus niet te worden nagespoeld. Voor het desinfecteren van andere objecten n is een toegelaten middel aan te bevelen.