Wereld Voedselveiligheidsdag: wat weet jij over HACCP?

Het is deze week Wereld Voedselveiligheidsdag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie neemt het bewustzijn over voedselveiligheid toe. Klopt dat wel? Tijd voor een kleine opfriscursus: wat weet jij over HACCP?

De vijfde Wereld Voedselveiligheidsdag, op 7 juni, focust op voedselveiligheidsnormen. We kunnen ons voedsel veilig consumeren omdat alle schakels in de keten op een voedselveilige manier te werk gaan. Ze volgen namelijk de normen voor hygiëne en voedselveiligheid die in elke sector zijn vastgesteld.

De regels en voorschriften voor voedselveiligheid zijn vastgelegd in codes. Wij in Europa volgen de Codex, de internationale commissie waarin 188 landen en de Europese Unie zich verenigen om voedselveiligheid te waarborgen. HACCP is daarbij de leidraad.

7 principes van HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points, oftewel gevarenanalyse en kritische controlepunten. HACCP kent zeven basisprincipes

  • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan;
  • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast;
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan;
  • Stel vast hoe de CCP’s bewaard worden;
  • Leg de correctieve acties vast per CCP;
  • Pas verificatie toe;
  • Houd documentatie en registraties bij.

Voedselveiligheidssysteem

Voor een veilig productieproces van voedingsmiddelen moeten alle levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven beschikken over een voedselveiligheidssysteem gebaseerd op de HACCP-systematiek. Een bedrijf kan zelf een voedselveiligheidsplan opstellen of een goedgekeurde hygiënecode gebruiken. Zo kennen we in Nederland hygiënecodes voor bijvoorbeeld de horeca, visdetaillisten, de AGF detailhandel en zorginstellingen.

HACCP-certificering

Bedrijven en organisaties die met voedsel werken, kunnen een HACCP-certificering behalen. Daarmee laten ze aan consumenten en afnemers zien dat ze de voedselveiligheid binnen de organisatie aantoonbaar op orde hebben. Certificering is niet verplicht, maar het wordt wel steeds belangrijker in de keuzes die consumenten en afnemers maken.

Duidelijk stappenplan

Houwers helpt bedrijven en organisaties in Nederland op weg naar een HACCP-certificaat. Dat gebeurt met een duidelijk stappenplan. Houwers adviseert en ondersteunt bedrijven in de horeca, zorg, de ijs- vers- en supermarktbranche.

Checkpunt Voedselveiligheid

Bedrijven die tijdens de inspectie van Houwers een ‘groene’ beoordeling behalen en het eventuele verbeterplan hebben opgevolgd, kunnen twee soorten beloningen verdienen: het inspectiecertificaat of deelname aan het Checkpunt Voedselveiligheid-programma van de NVWA.

Lees hier meer over certificering en het Checkpunt Voedselveiligheid.