Verandering in traject verscherpt toezicht van de NVWA  

NVWA verscherpt toezicht

Voedingsbedrijven die mogelijk onder verscherpt toezicht komen, krijgen sinds kort te maken met nieuwe termen van de NVWA. Houwers legt uit waar het precies over gaat én wat bedrijven moeten doen in het geval van verscherpt toezicht.  

De NVWA past de benamingen van het traject verscherpt toezicht aan. De term ‘Veto kort’ is nu ‘herinspectie na adviesbureau’ en ‘VeTo lang’ heet nu ‘Verscherpt toezicht’. De procedures blijven ongewijzigd.  

NVWA geeft twee keuzes

Bedrijven die mogelijk onder verscherpt toezicht komen te staan, krijgen van de NVWA twee keuzes. Met de optie ‘herinspectie na adviesbureau’ kunnen bedrijven verscherpt toezicht voorkomen door op eigen kosten een geaccepteerd adviesbureau in te schakelen. Dit bureau geeft advies voor het rechtzetten van de overtreding en stappen die nodig zijn om overtredingen in de toekomst te voorkomen.   

Na het traject met het adviesbureau komt de NVWA opnieuw controleren. Als de overtredingen zijn rechtgezet, komt het bedrijf niet meer onder verscherpt toezicht. Constateert de NVWA wel overtredingen, dan volgt verscherpt toezicht alsnog. 

Bedrijven die niet kiezen voor de optie ‘herinspectie na adviesbureau’, komen direct onder verscherpt toezicht. 

Marsroute en nazorg

Het traject verscherpt toezicht bestaat uit de marsroute en nazorg. In de marsroute komt de NVWA inspecteren of een bedrijf aan de regels voldoet. Als er geen verbetering is, kan de NVWA het bedrijf tijdelijk, geheel of gedeeltelijk sluiten. Een bedrijf kan ook worden stilgelegd of een andere passende maatregel opgelegd krijgen.  

Lees hier wat je moet doen bij stillegging door de NVWA én hoe Houwers kan helpen

Kennis voedselveiligheid

Bedrijven die zijn stilgelegd, kunnen door de NVWA getoetst worden op hun kennis over voedselveilig werken. Is deze ondermaats, dan blijft het bedrijf gesloten. Bedrijven die zich niet houden aan de sluiting, kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

Pas als een bedrijf weer helemaal voldoet aan de voorwaarden, mag het weer open en volgt de nazorg. De inspectie komt dan nog eenmaal langs. Voldoet het bedrijf aan de regels, dan wordt het verscherpt toezicht opgeheven. Zo niet, dan scherpt de NVWA de maatregelen weer aan.  

Houwers is de enigste geaccrediteerde inspectie-instelling in food in Nederland. Met deskundig advies en een duidelijk stappenplan helpt Houwers bedrijven weer op orde te komen voor de herinspectie van de NVWA.