9 JUNI: INTERNATIONALE ACCREDITATIEDAG

International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) hebben 9 juni uitgeroepen tot een jaarlijks terugkerende internationale accreditatiedag, om het belang van accreditatie onder de aandacht van een breder publiek te brengen. De eerste internationale accreditatiedag in 2008 was een groot succes. In meer dan 50 landen is

aandacht geschonken aan accreditatie door onder meer het geven van seminars en perscampagnes die gericht waren op de overheid, het bedrijfsleven en consumenten. Het thema van dit jaar is “deskundigheid”. Houwers Holtackers is voor de inspectienorm 17020 geaccrediteerd (hygiëne inspecties op basis van branche hygiënecodes)

Een accreditatieinstelling (in Nederland de RVA) houdt toezicht op de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instellingen zoals laboratoria, inspectieinstellingen en certificatieinstellingen.

Accreditatie is gebaseerd op een serie nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen en geeft vertrouwen in de verklaringen van conformiteitverklarende instellingen. Normalisatie en accreditatie spelen in toenemende mate een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. In onze complexe en competitieve handelsmarkt worden hoge eisen gesteld aan producten en diensten. Accreditatie wordt ook door nationale overheden gebruikt om de eisen die aan

producten en/of diensten worden gesteld zeker te stellen, door een verklaring van een onafhankelijke derde partij.

Dit wordt benadrukt door de Europese verordening over markttoezicht, waarin lidstaten per 1 januari 2010 verplicht worden een nationale accreditatieorganisatie aan te wijzen voor zowel private als publieke activiteiten. In Nederland krijgt de Raad voor Accreditatie hiervoor de status van privaat Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO). Hiertoe treedt per 1 januari 2010 de Wet aanwijzing nationale accreditatieinstantie in werking waarmee de Raad voor Accreditatie aangewezen wordt als nationale

accreditatieorganisatie (www.rva.nl). Op de websites van ILAC (www.ilac.org) en IAF (www.IAF.nu) kunt u persberichten en

ondersteunende verklaringen vinden van internationale organisaties zoals International Standards Organisation (ISO), International Bureau of Weights and Measures (BIPM), International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization of Legal Metrology (OIML), Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry (CITAC), World AntiDoping Agency (WADA) en World Health Organization (WHO).

Deze internationale accreditatiedag is een uitgelezen mogelijkheid om de accreditatie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

bron: www.rva.nl