ACCREDITATIE ISO 17020 VERVOLGD

Afgelopen maand heeft de Raad van Accreditatie een herhalingsbezoek afgelegd bij Houwers Holtackers in het kader van de 17020 accreditatie. Beoordeeld werd of de huidige accreditatietoekenning gehandhaafd kon blijven. Houwers Holtackers heeft haar kwaliteiten aangetoond en mag, als enige geaccrediteerde instelling in Nederland, inspecties op het gebied van naleving hygiënecodes voor de zorg, horeca en contractcatering onder accreditatie blijven uitvoeren. Ook inspecties volgens de CBL hygiënecode vallen onder deze accreditatie.

 

Met een inspectie onder accreditatie krijgen klanten van Houwers Holtackers de bevestiging dat de inspectie deskundig, onafhankelijk en vertrouwd wordt uitgevoerd. H&H inspecteurs beoordelen hoe bedrijven omgaan met basisvoorwaarden en processtappen die betrekking hebben op voedselveiligheid op basis van de geldende hygiënecode. Tijdens de inspectie worden eventueel aanwezige aandachts- en / of verbeterpunten met de ondernemer besproken. Deze laatste stap, inzetten verbeteracties, is van groot belang voor de continuïteit van het voedselveiligheidsbeleid bij bedrijven.