KLEURCODERING EN PUNTENTELLING BIJ INSPECTIES

Houwers Holtackers bv voert als geaccrediteerd inspectiebedrijf voor diverse hygiënecodes deskundige, vertrouwde en onafhankelijke inspecties uit. Tijdens de inspectie worden diverse inspectiepunten door de inspecteur beoordeeld, waaruit een score met een lijst van verbeter- en/of aandachtspunten voortkomt. Wij hebben enkele veranderingen doorgevoerd in de puntentelling en de weergave van de scores in onze rapporten en willen u hierover graag informeren.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is gestart met de toekenning van kleuren voor formules, op basis van de verhandelde producten en de aantoonbare beheersing van toegepaste processen. Dit gebeurt door middel van inspecties op de werkvloer en audits op hoofdkantoor van formulebedrijven). Kort gezegd komt dit neer op indeling in drie categorieën:

1) Rood: permanent risico

2) Oranje: beperkt risico

3) Groen: (nagenoeg) geen risico

De nieuwe puntentelling in de inspectierapporten van Houwers Holtackers is geïnspireerd op de richting die VWA aangeeft in het kader van ‘kleuring formulebedrijven’. Binnen de beoordelingen van de inspectiepunten is de waardering, de weegfactor per inspectiepunt, gewijzigd. Belangrijke punten met betrekking tot voedselveiligheid hebben een hogere weegfactor gekregen, basisvoorwaarden een lagere weegfactor. De eindscore loopt daarmee verder uit elkaar dan bij de oude waarderingsmethode. De puntentelling loopt door deze wijziging gelijk aan de schoolbeoordelingen, op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 uitmuitend is en 1 zeer slecht.

 

Daarnaast willen wij onze klanten zoveel mogelijk inzicht geven in hun huidige plaats binnen de kleurenindeling en communiceren wij daarom de score in kleur. De inspectieopbouw is echter ongewijzigd gebleven, en is dus nog steeds de vertrouwde Houwers Holtackers methode.

 

Onderstaande kleuren kunt u in uw rapport tegenkomen en betekenen het volgende:

 

Groen

Bedrijven die geen ernstige tekortkomingen hebben vallen automatisch in de groene zone; krijgen de kleur groen. Dit komt in de praktijk overeen met een score van 80 punten of hoger. Bedrijven voldoen in voldoende mate aan de gestelde eisen.

 

Oranje

Bedrijven die een ernstige tekortkoming hebben vallen in de zone oranje, tussen de 55 en 80 punten. In praktische zin, betekent dit dat de voedselveiligheid (nog) niet voldoende beheerst is.

 

Rood

Bedrijven die in de rode zone vallen, minder dan 55 punten zijn in gevaar. Er zijn meerdere ernstige tekortkomingen. De voedselveiligheid is niet beheerst, de Voedsel en Waren Autoriteit zou bij een controle, een boeterapport opmaken.

Voorbeeld:

Indien niet wordt voldaan aan kritische processtappen of structureel niet aan basisvoorwaarden dan wordt dit meetpunt beoordeeld met een factor 20. Denk aan:

  • Slechte schoonmaakwerkzaamheden, waardoor structurele vervuiling waarneembaar is, aantoonbare vervuiling door ongedierte en/of afval.
  • Grove temperatuuroverschrijdingen waarop niet gericht wordt gehandeld met noodzakelijke acties waardoor de voedselveiligheid onvoldoende beheerst wordt.
  • Onbeheerste situaties op het gebeid van kruisbesmetting die een direct gevaar voor de voedselveiligheid opleveren.

Ook het niet (of onvoldoende) nemen van maatregelen op verbeterrapporten van de inspectie weegt zwaar in de eindscore. Er worden dan 5 punten in mindering gebracht.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/stoplicht.jpg