HOUDBAAR TOT HOE LANG?

Het ligt zo voor de hand, maar toch krijgen wij hier regelmatig vragen over de begrippen THT en TGT. Producten voor consumptie zijn niet onbeperkt houdbaar. Op verpakkingen staat daarom een datum aangegeven. De wetgeving maakt onderscheid tussen ‘houdbaarheidsdatum’ (ten minste houdbaar tot …) en ‘uiterste consumptiedatum’ (te gebruiken tot …).
Bij beide aanduidingen heeft het woord ‘tot’ de betekenis van ‘tot en met’. Voor zuivelproducten gelden aparte regels. THT en UCD data, hoe zit het ook al weer?

Wie stelt de THT datum vast?
De producent of importeur mag zelf de termijn van houdbaarheid van een product vaststellen. Daarbij moet de producent of importeur rekening houden met de wijze van bewaring die voor het product geschikt is en dat ook melden op het etiket bijv. ‘na opening gekoeld bewaren’. Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, garandeert de producent de kwaliteit van het levensmiddel niet meer. Maar dat betekent niet dat het levensmiddel meteen ongeschikt is voor gebruik.

Wie brengt de THT datum aan?
De houdbaarheidsdatum hoeft niet per se door de fabrikant worden aangebracht. Ook de winkelier kan in de winkel een houdbaarheidsdatum op levensmiddelen aanbrengen. Fabrikanten en winkeliers zijn vrij om te bepalen welke termijn zij voor de houdbaarheidsdatum van verschillende producten hanteren. Maar degene die de datum aanbrengt, is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit en traceerbaarheid van het product. Voor gekoelde zuivelproducten is alleen de producent bevoegd tot het aanbrengen van houdbaarheidsdata.

Hoe wordt de THT datum aangegeven?
De houdbaarheidsdatum kan op verschillende manieren worden aangegeven. Meestal bestaat de vermelding uit dag-maand-jaar, bijvoorbeeld 30-08-09. De maandvermelding mag, in plaats van met cijfers, ook met de eerst drie letters van de maand, bijvoorbeeld 30 aug 09. Op langer houdbare levensmiddelen mag de vermelding ‘ten minste houdbaar tot einde aug 09’ staan. Wanneer de houdbaarheidstermijn langer is dan 18 maanden na het verpakken, dan mag de vermelding ‘ten minste houdbaar tot einde 09’ worden aangebracht.

Verlopen THT datum
Het verkopen van producten met een verlopen houdbaarheidsdatum is geen overtreding van de Warenwet, zolang het product zijn normale eigenschappen bezit. Producten als chips, koekjes, vis- en fruitconserven, (fris)drank, chocolade, koffie, mayonaise, etc. mogen dus ook na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum verkocht worden, mits het product geen gevaar vormt voor de gezondheid. Vòòr de houdbaarheidsdatum is de fabrikant verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product, daarna de verkoper.Strikte uitzondering hierop vormen gepasteuriseerde melk, melkproducten en eieren. Het is verboden om deze producten na de houdbaarheidsdatum te verkopen.

In twee gevallen is de vermelding ‘te gebruiken tot’ op een voorverpakt levensmiddel verplicht:
1. Wanneer de producent op de verpakking voorschrijft dat het levensmiddel tussen de 0°C en de 6°C bewaard moet worden. 2. Wanneer een levensmiddel volgens de producent niet langer houdbaar is dan vijf dagen.

Het gaat hier met name om bijv. vers vlees, verse kip, verse vis, panklare groenten en levensmiddelen die pertinent gekoeld bewaard moeten worden, zoals bepaalde (niet houdbaar gemaakte) complete maaltijden en salades met vlees, kip of vis.Bij de vermelding ‘te gebruiken tot’ moet op de verpakking een bewaar- en gebruiksvoorschrift voor dat levensmiddel vermeld staan. De uiterste consumptiedatum is ook de uiterste verkoopdatum.

Wie stelt de uiterste consumptiedatum vast?
De producent bepaalt voor welke termijn hij kan garanderen dat zijn product geschikt is voor consumptie, zonder gevaar voor de gezondheid.

Wie brengt de uiterste consumptiedatum aan?
De uiterste consumptiedatum wordt in alle gevallen door de producent op het voorverpakte product aangebracht. De winkelier mag deze datum niet verlengen.

Hoe wordt de uiterste consumptiedatum aangegeven?
Voor het aanbrengen van de uiterste consumptiedatum gelden dezelfde regels als bij de houdbaarheidsdatum. Bij levensmiddelen met een bewaartemperatuur tussen 0°C en 6°C, moet ook worden aangegeven dat het levensmiddel binnen een bepaald aantal dagen na aankoop geconsumeerd moet worden, maar nooit na de vermelde uiterste consumptiedatum.

Verlopen uiterste consumptiedatum
Levensmiddelen mogen na de uiterste consumptiedatum niet meer in de winkel in voorraad worden gehouden of worden verkocht. Ook thuis mogen ze niet meer worden gebruikt.

bron: www.vwa.nl

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/verbeterd-THT.jpg