VWA INSPECTIES 2008 IN DE AMBACHTELIJKE SECTOR

Op 26 november 2009 heeft de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) kenbaar gemaakt dat in 2008 minder voedselveiligheidsinspecties bij de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen zijn uitgevoerd. Het percentage gecontroleerde bedrijven is teruggelopen van 50% in 2007 naar 34% in 2008. Ook het aantal maatregelen liep terug. In 2008 werd tegen 15% van de bezochte bedrijven opgetreden. Dit percentage lag in 2007 nog op 23%. Deze afname heeft voornamelijk te maken met de nieuwe handhavingscriteria van de VWA.Tegen kleinere overtredingen wordt minder en coulanter opgetreden. Naast de reguliere inspecties richt de aandacht zich meer op de notoire overtreders die voedselveiligheidsrisico’s veroorzaken.

VWA stelt zich op het standpunt ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’. In 2006 werden verschillende Europese verordeningen van kracht die de VWA ruimere bevoegdheden geeft bij haar toezicht- en opsporingstaak. Dit leidde onder andere tot de specifieke aanpak van bedrijven die structureel tekortschieten op het gebied van voedselveiligheid. Deze bedrijven moeten een vastgesteld stappenplan volgen en over een lange periode aantonen dat zij verbeteringen doorvoeren. Anders dreigt definitieve sluiting. Door de nieuwe regelgeving kan de VWA hiertoe overgaan zonder tussenkomst van de officier van justitie..

In 2008 zijn 121 bedrijven geselecteerd voor een nulmeting. Hiervan liepen 46 bedrijven het stappenplan door. De meeste bedrijven voerden structurele verbeteringen door. Drie bedrijven besloten definitief hun bedrijf te sluiten. De VWA bouwde deze nieuwe werkwijze in 2009 verder uit.

bron: www.vwa.nl

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/inspectie.jpg