ZUIGELINGENVOEDING BEWAREN IS EEN CCP

Na het lezen van de voorschriften voor het bewaren van zuigelingenvoeding zie je eigenlijk wat je wist, zuigelingenvoeding is kritisch en bestemd voor zeer kwetsbare mensjes.

Als je vanuit de HACCP-systematiek naar dit voorschrift kijkt, betekend dit dat zuigelingenvoeding direct na aanmaak of afkolven gekoeld moet worden tot 4° C. Dit dient binnen 2 uur plaats te vinden want de code schrijft voor dat de melk maximaal 2 uur ongekoeld bewaard mag worden. Omdat de bewaring van zuigelingenvoeding als CCP is aangemerkt, moeten alle opslag momenten plaats vinden in “gecontroleerde” koelvoorzieningen.

Dus van alle koelkasten dient de temperatuur gemeten en geregistreerd te worden. Elk ziekenhuis of instelling die zuigelingen verzorgt dient zich bewust te zijn dat het beheren van de zuigelingen voeding hun verantwoordelijkheid is tot het moment dat de moeder de melk aan het kind gaat geven. De meeste instellingen warmen de moedermelk of aangemaakte flesvoeding in de afdelingskeuken op en verstrekken het warme flesje aan de moeder. Einde van beheers traject van de CCP. Een koud flesje melk uit handen geven op een zuigelingenafdeling zonder na te gaan wat er mee gebeurt past niet in het strenge voorschrift.