WWW.WAAROMDAAROM.NU

Houwers Holtackers is recent gestart met een pilot instructies en toetsen via internet. Op de site www.waaromdaarom.nu kunnen klanten en medewerkers na aanmelding gebruik maken van trainingen en toetsmodules op basis van diverse hygiënecodes. Aangezien bedrijven hun medewerkers aantoonbaar moeten trainen op voedselveiligheid en het kennisniveau ook door de Voedsel en Waren Autoriteit in praktijk getoetst wordt, is de site een eenvoudig en modern hulpmiddel om aan deze eis te voldoen. De trainingen en toetsen zijn niet alleen voor vast personeel een handig hulpmiddel om hygiënekennis op peil te houden, maar kunnen een welkome aanvulling zijn om uitzendkrachten en tijdelijke krachten te trainen en toetsen.

Al meer dan 10 jaar wordt in Nederland bij de bereiding, behandeling en verkoop van levensmiddelen gebruik gemaakt van hygiënecodes. In zo’n code wordt beschreven op welke wijze bepaalde eet- en drinkwaren hygiënische kunnen worden bereid, verwerkt en behandeld, zodat voldaan wordt aan een aantal de wettelijke eisen. De doelstelling van Houwers Holtackers is om alle aanwezige medewerkers een op hun werkzaamheden afgestemde instructie te geven afgerond met een toets, zodat zij de benodigde basiskennis op het gebied van hygiëne zich eigen maken en dit hebben bewezen. De instructies en toetsen zijn modulaire van opbouw en per branche ingericht en op de betreffende code gebaseerd.

Modules kunnen worden ingedeeld in meerdere niveau’s afhankelijk van de aard werkzaamheden:
1 Ondersteunende functies: spoelkeuken, bediening, verkoop, voorbewerking onbehandelde produkten
2 Functies waarbij medewerkers handelingen verrichten van bewerking van halffabrikaten tot consumptie gerede produkten
3 Verantwoordelijke functies voor totale bewerkingen en de controle hierop

In de Waarom vraag is de instructie geschreven in vragende vorm, waarom moet iets? In de Daarom vraag wordt het antwoord gegeven in de vorm van een gebod. Vervolgens kan op een eenvoudige manier een toets worden uitgevoerd. Zowel medewerker als leidinggevende ontvangen het resultaat van de toets.

Bent u geinteresseerd in dit handige hulpmiddel voor uw bedrijf, neem dan contact op via het inschrijfformulier op www.waaromdaarom.nu of bel met 0345-511903. Wij zullen u graag informeren over mogelijkheden, voorwaarden en kosten.