WET VOEDINGSCLAIMS ETIKETTEN NOG ONVOLDOENDE NAGELEEFD DOOR FABRIKANTEN

Bij 54% van de door de VWA onderzochte producten zijn voedingsclaims op de juiste manier op het etiket vermeld.
In 2008 bedroeg dit percentage 43%. Toch is dit, ondanks de stijging, volgens de VWA nog onvoldoende.

De nieuwe Europese claimsverordening geldt sinds 1 juli 2007 voor alle lidstaten. Het is echter niet verplicht claims op producten te zetten. In het geval fabrikanten ervoor kiezen om dit wel te doen, dan dienen deze claims te voldoen aan de wet.
Na een niet opgevolgde waarschuwing, volgt een boete.
Voedingsclaims stellen dat een levensmiddel bepaalde heilzame voedingseigenschappen heeft. De fabrikant is hierbij verplicht om aan te geven wat hiermee bedoeld wordt.

Gezondheidsclaims vallen ook onder deze nieuwe claimverordening, maar deze zijn nog niet allemaal beoordeeld op basis van de nieuwe Europese claimsverordening en daarom in dit onderzoek niet meegenomen.