VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS UPDATE

In de nieuwsbrief van maart 2009 hebben wij al gemeld dat Houwers Holtackers een voedselveiligheidssticker aan klanten uitreikt als zij voldoen aan de inspectiecriteria met betrekking tot branche hygiënecodes. De eerste stickers zijn inmiddels uitgereikt. Kwalitaria Oostvoorne was een van de eersten en bijzonder ingenomen met de uitreiking van de sticker (zie foto). Dit heeft onder meer geleid tot een artikel in het plaatselijke nieuwsblad. Voedselveiligheidstickers worden niet zomaar verstrekt. Bedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen die Houwers Holtackers hiervoor heeft opgesteld: minimaal een score van 80 punten en geen ernstige afwijkingen op basisvoorwaarden en kritische punten zoals die benoemd zijn in de hygiënecode.   

Klanten die aangesloten zijn bij een formule kunnen na een eerste bezoek met positief resultaat al de sticker ontvangen. Bij overige klanten is dit een onderdeel van een meerjarig contract voor inspecties. 

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/kwalitaria-oostvoorne.jpg