VOEDSELVEILIGHEID OP DE VRIJMARKT

Voor het maken en verkopen van eten en drinken dat wordt aangeboden tijdens evenementen als Koningsdag, gelden strenge regels. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat op een ‘vrijmarkt’ alles is toegestaan. Dat is een misverstand. Iedereen die levensmiddelen verkoopt moet zich aan de wettelijke regels houden. Ook wanneer winst geen doel is.

Om voedselvergiftigingen te voorkomen hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 25 en 26 april inspecties uitgevoerd op de verschillende Oranjemarkten en -festiviteiten. Verspreid over het land zijn ruim 350 inspecties uitgevoerd. Eén derde van de straatverkopers had de zaken niet op orde. De NVWA heeft 20 boeterapporten opgemaakt, de overige overtreders kregen een schriftelijke waarschuwing.

De meeste straatverkopers die in de fout gingen hadden problemen met het goed koelen of verhitten van hun producten. Bijvoorbeeld rauw gehakt en rauwe kippenpoten die bij een te hoge temperatuur werden bewaard of gebakken satés in warmhoudbakken die niet heet genoeg waren.

De inspecteurs letten op de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel en kijken of de ruimte waarin het voedsel wordt bereid wel geschikt is. Ook kijken ze of salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen koud genoeg worden bewaard. De boete voor het verkopen van onveilige levensmiddelen ligt tussen de €525 en €1050. Inspecteurs van de NVWA zien er op toe dat onveilig voedsel niet alsnog wordt verkocht.

Bron: http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2048902