VOEDINGSWAARDETABEL WEL OF NIET VERPLICHT?

Voor een ieder is bekend dat er vanaf 14 december 2014 allergenen vermeld moeten kunnen worden bij onverpakte producten. Dus op een buffet van een cateraar, in de winkel in een verkoopvitrine, maar ook in een cafetaria of restaurant. Ondernemers worden aan alle kanten benaderd door marktpartijen om te vragen of zij dit in orde hebben en dat er software programma’s zijn die daarbij kunnen ondersteunen.

Wat tijdens deze verkooppraatjes nogal eens wordt aangehaald is dat de voedingswaarde ook vanaf 14 december 2014 op de verpakkingen moet staan en dat die informatie beschikbaar moet zijn bij onverpakte aanbieding van producten of gerechten. Wat is hiervan waar?

In het nieuwe warenwetbesluit wordt heel duidelijk aangegeven dat de voedingswaarde informatie per 14 december 2016 pas verplicht is. De Europese commissie neemt een overgangstermijn van 2 jaar om deze ingewikkelde materie te laten rijpen bij ondernemers. Belangrijk is dat u in het bezit bent van productspecificaties van uw grondstoffen. Daarop staat de informatie m.b.t. de allergenen, die u nu al nodig hebt. Tevens staat op een productspecificatie wat de energiewaarde is per 100 gram product en de samenstelling van aanwezige koolhydraten(met vermelding van suikers), eiwitten, vetten(met vermelding van de verzadigde vetten) en zout gehalte. Met deze gegevens kunt u uw eigen voedingswaarde bepalen op grond van het te gebruiken recept.