VERHELDERING HYGIENECODE WOONVORMEN MAAKT WERKEN MAKKELIJKER

Door het volgen van de Hygiënecode woonvormen maak je aantoonbaar dat je handelt volgens de hygiënewetgeving. Om de praktijk makkelijker te maken zijn verschillende punten in deze Hygiënecode verhelderd of aangepast.

De definitie van een woonvorm is verruimd. De mate van zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen aankleden, is geen voorwaarde meer voor het toepassen van de Hygiënecode woonvormen. Het blijft wel van belang dat in een woonvorm een ‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd door huishoudelijke activiteiten samen te doen. Er vinden eenvoudige handelingen plaats zoals thuis.
Dagbesteding valt ook onder woonvorm.
Er staat duidelijker in dat er geen registratieplicht is.
Verhelderd is wanneer een woonvorm een deel uit de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ moet gebruiken. Dit is namelijk het geval bij complexe handelingen, waarbij het risico op uitgroei van ziekmakende bacteriën groter is. Een voorbeeld hiervan is het regenereren, oftewel het opwarmen van meerdere maaltijden.
Er ligt meer nadruk op bewustwording en training van de zorgprofessional, de vrijwilliger en naaste.

De verhelderde ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ is te downloaden en te bestellen viawww.voedingscentrum.nl/woonvormen. Hier zijn ook diverse tools beschikbaar om de uitvoering te ondersteunen.

Bron: Voedingscentrum