VERBETEREN OF VERBETEREN

Geen tijd, vergeten, is dat niet gebeurd dan??? Onze inspecteurs stellen nog te vaak vast dat verbeteracties niet worden ingevoerd op het intranet. De opvolging van verbeterplannen is een vast onderdeel van het zelfcontrolesysteem en een HACCP certificaat wordt niet verstrekt als er geen actieplan is ingevoerd dat als voldoende wordt beoordeeld door de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

Het principe van het Houwers Groep zelfcontrolesysteem berust op onaangekondigde inspecties waarbij de implementatie en naleving van voorschriften uit een goedgekeurde hygiënecode worden gecontroleerd. Daarnaast is de opvolging van de verbeterplannen een onderdeel van het zelfcontrolesysteem. We vragen om dit binnen vier weken na de inspectie uit te voeren. Hierdoor wordt het continue verbeterproces in voedselveiligheid geborgd. Dit kan voor individuele bedrijven en formulebedrijven. Wanneer de verbeterpunten bij een volgende inspectie niet kunnen worden gesloten brengen we extra punten in mindering op de score.

Het invoeren van de verbeteracties kan alleen via uw persoonlijke inlog op het intranet. In het rapportoverzicht vindt u in de laatste kolom “ondernomen acties” als u deze aanklikt verschijnt de lijst met verbeterpunten. Achter het verbeterpunt is ruimte om de verbeteractie te noteren. Wanneer alle punten zijn voorzien van een actie kunt u onderaan de pagina op “gereed melden” klikken. De actiepunten worden opgeslagen en de inspecteur ontvangt een email dat u de verbeteracties heeft ingevoerd. In het rapportoverzicht staat nu de datum dat u de acties heeft gereed gemeld in plaats van “ondernomen acties”. Op deze manier heeft u een snel overzicht.

Wanneer een verbeterpunt niet direct kan worden gesloten, er is bijvoorbeeld een training of bouwkundige aanpassing nodig die niet binnen vier weken kan worden uitgevoerd, dan kunt u de trainingsdatum of de einddatum van de ‘klus’ ingeven.

De verbeteracties worden na het gereed melden door de inspecteur beoordeeld, u ontvangt een email of deze voldoende zijn of dat er aanvullende maatregelen worden gevraagd.

Op deze manier hopen we u voldoende middelen ter beschikking te stellen om samen met uw team continu te werken aan voedselveiligheid. Voedselveiligheid blijft voor het overgrote deel mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het verschil zit hem in hoe u ermee omgaat!