VEILIGHEID OP UW LOCATIE

Wat doet u om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen?

Binnen uw relatie met Houwers Holtackers staat voedselveiligheid centraal. Met de controle op de toepassing van de wet- en regelgeving vanuit de hygiënecodes bent u al vertrouwd. Wellicht minder bekend bij u is dat wij ook de controle op Legionella, de toetsing op drank/tabaksverkoop en drankgebruik, en de algemene veiligheid uitvoeren. Dat laatste wordt nog wel eens onderschat. Recentelijk publiceerde de vakbond FNV dat elk jaar 3000 doden zijn te betreuren als gevolg van onveilige en onjuiste arbeidsomstandigheden.

De inspecties van Houwers Holtackers richten zich in toenemende mate op de behoefte van haar klanten.Controle op brandveiligheid, sociale veiligheid en arbeidsomstandigheden in relatie tot inrichting van de bedrijfsruimte is vanaf heden mogelijk.

Inhoudelijk betekent dit, dat uw voedselveiligheidsinspecties aangevuld kunnen worden met de volgende onderwerpen:

Check op blusmiddelen en brandinstructies
Uitvoeren van een risico-inventarisatie met daaran gekoppeld een calamiteitenplan
Opleiden en instrueren van BHV-ers
Controle op Drank- en Horecawet vergunning
Ongevallenprocedure
Uitvoeren van legionella-onderzoek en analyse van resultaten

Vraagt u vrijblijvend naar de mogelijkheden bij u op locatie!