Update NVWA aangemelde bedrijven, POC werkwijze

De verruiming van de maatregelen maakt dat diverse onderdelen in de voedselbereiding en -verkoop weer opgestart zijn en ook het toezicht weer opgepakt is. Sinds 1 juni 2020 is het grootste gedeelte van de werkzaamheden door de NVWA weer hervat. Tot op heden heeft de NVWA akkoord gegeven op het verlengen van de geldigheid met betrekking tot de certificaten of groene statussen tot 1 juni 2020, zonder de verplichte inspecties. Vanaf 1 juni hanteren zij de volgende regels:

  • Indien het bedrijf zijn werkzaamheden heeft doorgezet of weer opgestart, dient de cyclus weer te worden hervat. De overschrijding van de 12 maanden termijn dient zoveel mogelijk beperkt te worden en herinspecties krijgen prioriteit.
  • Als een bedrijf > 5 maanden helemaal gesloten is geweest, ziet de NVWA dat als een “nieuwe” opstart van de bedrijfsactiviteiten. In deze situatie zal er zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen drie maanden na de opening een volledige POC-inspectie voor behoud van de ‘groene’ status plaats dienen te vinden, waarbij een voldoende eindscore leidt tot behoud van de ‘groene’ status en een onvoldoende score leidt tot het intrekken van de ‘groene’ status. Na deze inspectie wordt de normale POC-cyclus voortgezet.

De NVWA geeft aan meer te communiceren over de POC-systematiek, ook wel het zelfcontrolesysteem. We zullen u komende tijd hier op de hoogte van houden. Op 9 september staat het NVWA Harmonisatieoverleg 2020 gepland. We praten u ook daar weer over bij. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten!