TEMPERATUURBEWAKING

Wij komen ze steeds vaker tegen, de één nog mooier en uitgebreider dan de ander, webbased temperatuur registratie en alarmsystemen die u een groot deel van de controle en registratie uit handen nemen. Uiteraard zeer makkelijk maar let op er zitten wel een paar haken en ogen aan. Er moet wel degelijk gecontroleerd worden.

Hoe zit het precies?
Het gebruik van een automatisch bewakings/registratiesysteem is toegestaan onder bepaalde voorwaarden:
De voelers van het systeem moeten jaarlijks aantoonbaar gekalibreerd worden.
Er moet jaarlijks een test uitgevoerd worden of het systeem correct werk.
U moet op de hoogte zijn van de werking en alarm instellingen van het systeem.
U moet kunnen laten zien dat het systeem zodanig is ingesteld dat de producttemperatuur in de koelingen en vriezers niet boven de norm uitkomt (periodiek nameten en vastleggen).
Als u periodieke overzichten krijgt van de, door het systeem, geregistreerde temperaturen moet u deze controleren op afwijkingen.
Als u hier afwijkende zaken in treft moet u hier een actie op nemen, deze moet u vastleggen en u moet kunnen laten zien dat die actie ook het gewenste resultaat gehad heeft.
Als uw systeem afwijkingen ‘real time’ vastlegt, geldt hetzelfde, hier moet u aantoonbaar actie op genomen hebben.

De controle bestaat dus voornamelijk uit controleren of het systeem zijn werk goed doet, als er afwijkingen zijn vastleggen wat de corrigerende actie en het resultaat daarvan is. Er zomaar vanuit gaan dat het systeem zijn werk wel doet mag niet.

Voor de één een zegen voor de ander een crime, de basisgedachte is gelijk. De temperatuur van de producten mag niet boven de norm komen.