Softijs zonder risico’s? Pas de Hygiënecode toe!

Softijs is populair. Het is verkrijgbaar op vele soorten verkooppunten. Bij de snackbar, op het strand, bij grote winkelketens. Waar de softijsmachine ook staat, de gebruiker moet de Hygiënecode voor Ambachtelijke IJsbereiding toepassen. Het niet volgen van de wettelijke richtlijnen kan grote gevolgen hebben voor de voedselveiligheid.

Er zijn goede professionele softijsmachines verkrijgbaar, waarin de mix bereid kan worden, meestal met de voorziening van automatische pasteurisatie in het reservoir, met mogelijkheden om de juiste temperatuur te beheersen. Softijs kwam voorheen weleens negatief in de publiciteit. Omdat het vaak teveel ongewenste bacteriën bevatte. Tegenwoordig kun je met goede machines, de juiste ondersteuning, een duidelijke hygiënecode en goede cursussen een veilig en smakelijk softijsje maken.

Hoge waarden aangetroffen

Uit ons microbiologisch onderzoek dit voorjaar blijkt echter dat er nog te vaak te hoge aantallen micro-organismen worden aangetroffen. 44% van de onderzochte monsters bevat een aantal Enterobacteriën boven de wettelijke richtwaarde van 1000 kiemen per gram. Meer dan 20% van de monsters bevatte zelfs meer dan 10.000 Enterobacteriaceae kolonievormende eenheden per gram! Daarbij moeten we toch wel bedenken dat het hier gaat om een indicator voor hygiëne en de mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën. Kijk uw eigen uitslagen nog even na; probeer ingeval van afwijkingen de oorzaak te bedenken.

De Hygiënecode voor Ambachtelijke IJsbereiding besteedt veel aandacht aan de hygiëne rondom het maken van softijs. Dit is een uitgave van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum. Alle consumptie-ijsbereiders en verkooppunten moeten deze code in bezit hebben én toepassen.

In deze code, een wettelijk voorschrift voor hygiënisch en voedselveilig werken, staan ook voor softijsmachines instructies voor reinigen en desinfecteren.

Schoonmaken van softijsmachines is cruciaal

Een deel uit de Hygiënecode:

Begin de dag altijd met een gereinigde, gedesinfecteerde en doorgespoelde softijsmachine die visueel schoon is. Controleer bij zelfpasteuriserende machines of het pasteurisatieproces goed is verlopen. Raak de tapmond nooit met de handen aan. Verwijder de eerste portie softijs of milkshake als de machine enige tijd niet is gebruikt en deponeer dit in de afvalbak. Zorg dat de temperatuur van het systeem 7°C of kouder is.

Schoonmaken van (soft-)ijs en milkshakes: minstens eenmaal in de zes weken de machine geheel uit elkaar halen. Alle demonteerbare onderdelen, slangen, sluitingen en dergelijke moeten gezien het grote hygiënebelang goed gereinigd en gedesinfecteerd worden om bacteriën te verwijderen. Zorg dat de machine goed is gereinigd, gedesinfecteerd en doorgespoeld. Zorg dat de machine en de onderdelen visueel schoon zijn voor het volgende gebruik.  Dagelijks of vaker de rand van het reservoir, de onderkant van het deksel, en de tapmond goed reinigen en desinfecteren.

Een werkinstructie ‘schoonmaken softijs- en slagroommachine’ is te downloaden van www.ambachtelijkijscentrum.nl.

Vraag uw fabrikant en leverancier om advies

De fabrikant kent zijn machine en wil u graag helpen om goed met het materiaal om te gaan. Volg bij het schoonmaken en desinfecteren de instructies van de machinefabrikant op. Volg bij het schoonmaken en desinfecteren de instructies van de leverancier van de chemicaliën op. Spoel zeer goed na om residuen in het product te voorkomen!

U kunt ook gebruik maken van een extern bedrijf voor regelmatig reinigen en desinfecteren van de machines. Dat ontslaat u echter niet van uw dagelijkse hygiëneverplichtingen.