RETAIL, OPGELET: ONGEDIERTE BESTRIJDER HEEFT NIEUWE WETGEVING!

De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide is van kracht geworden en die heeft gevolgen voor de manier waarop een ongediertebestrijder zijn werk moet doen. Als er geen ongedierte is, mag de ongediertebestrijder niet preventief vergif plaatsen. Uitsluitend met lokaas monitort hij of er opnames zijn.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/05/Gewasbestrijding.jpg

De ongediertebestrijder mag geen vergif meer plaatsen als de weringsmaatregelen niet goed zijn uitgevoerd (er mag niet onnodig vergif in het milieu worden gebracht).

Als de ongediertebestrijder vergif gebruikt, zijn er regels opgesteld in het wettelijk gebruiksvoorschrift m.b.t. extra controles. Voor sommige vergif soorten moet de ongediertebestrijder als binnen enkele dagen terug om de effecten te beoordelen. Dit snijdt natuurlijk in de contract afspraken. Dit heeft de ongediertebestrijder ook niet voorzien toen hij de contracten met u afsloot. Wat belangrijk is om te bewaken of de ongediertebestrijder u goed informeert via zijn logboek. U bent mede door het ondertekenen van de bezoekrapporten verantwoordelijk voor een goede naleving van deze wetgeving. Er is op dit moment verhoogde belangstelling voor de werkwijze van ongediertebestrijders in levensmiddelenbedrijven, mede door de samenwerkende overheden. U bent gewaarschuwd, vergif is het laatste wat er wordt ingezet.