RESTSTOFFEN

De afvoer van reststoffen valt buiten de werking van de CBL-code. Hiermee ben je niet gevrijwaard van je wettelijke verplichting. Elke ondernemer dient zich ervan te overtuigen en aan te kunnen tonen dat de restproducten van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld pizza met ham en worstenbrood over de datum) op geen enkele wijze opnieuw in het levensmiddelenkanaal komen. Tevens mag dit materiaal niet bedorven zijn en daarom wordt een snelle afvoer aanbevolen. Bij opslag op het distributiecentrum zal het materiaal na 2 dagen afgevoerd moeten zijn om dit bederf te voorkomen. Indien een ondernemer kiest voor langer bewaren zal er gekoeld moeten worden. Overeind blijft dat er een duidelijke scheiding is tussen levensmiddelen en reststoffen.