REDUCEREN VAN VOEDSELVERSPILLING IN UW ORGANISATIE

Wist u dat globaal een derde van de voedselproductie verspild wordt? Dit staat voor 1,3 biljoen ton per jaar, in Nederland is dit zelfs tussen de 114 en 157 kg per persoon!

In Europa zien we dat veruit de meeste verspilling (70%) zich voordoet in huishoudens, foodservice en retail. Alhoewel er veel initiatieven rondom dit thema zijn ontplooid, heeft er in de afgelopen 7 jaar in Nederland geen significante reductie van voedselverspilling plaatsgevonden. Hoe kunnen we hier nu samen iets aan doen en waarom zouden we er iets aan doen?

Om iets te doen aan de reductie van voedselverspilling binnen uw bedrijf, is het belangrijk om eerst te kwalificeren wat er onder deze term valt. Het gaat over voedsel dat bestemd is voor humane consumptie, maar hier niet voor wordt gebruikt. Dus voedselresten aan de dieren in de kinderboerderij geven geldt als voedselverspilling, maar voedsel doneren aan de voedselbank is in de algemene zin geen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in voedselverspilling in uw organisatie, zal er gemeten moeten worden hoeveel en waar in het proces van voedselverstrekking de verspilling voordoet. De resultaten van deze meting moeten dan aangevuld worden met informatie over onder andere de productie en kosten, zodat de verspilling in het juiste perspectief geplaatst kan worden. Aan de hand van deze gegevens wordt dan onderzocht waar in het proces de verspilling voorkomt, en hoe deze in de toekomst voorkomen kan worden. Bij de Houwers Groep zijn wij in het bezit van een gevalideerde meetmethode waarmee de voedselverspilling in kaart gebracht kan worden. Naast het meten zijn de belangrijkste aspecten de bewustwording van voedselverspilling en de borging van de maatregelen binnen uw organisatie. Voor de analyse en adviezen wordt vanzelfsprekend de kennis over voedselveiligheid, wetgeving, voedingsconcepten en voedingsleer van de Houwers Groep toegepast.

Er zijn een aantal redenen waarom voedselverspilling een thema is waar elke organisatie in de foodservice en retail rekening mee moet houden. Het is een invulling aan het thema duurzaamheid, dat geld en imagowinst kan opleveren. Het geeft inzicht in de efficiëntie van uw processen en het is een stap richting een voedselsysteem dat niet bijdraagt aan klimaatverandering maar deze helpt op te lossen.

Hebben wij u kunnen inspireren en zou u graag aan de slag willen met het reduceren van voedselverspilling? Of wilt u graag wat meer informatie, neem contact op met Christiaan Hoeben, te bereiken op emailadres christiaan@houwersgroep.nl of 0345 511 903.

Bron: FUSIONS, Wageningen UR Food & Biobased Research, Begroting ministerie EZ.