Puur Tamminga blijft zich op hoog niveau ontwikkelen

‘Langetermijnverbeteringen door deelinspecties’

De inspecteurs van Houwers Groep doen verslag van hun bezoeken aan diverse soorten bedrijven en instellingen. Ondernemers delen hun tips & tricks op het gebied van voedselveiligheid en coronamaatregelen. Deze editie: een paar vragen aan inspecteur Marius Rutting. Hij verzorgde een inspectie bij Puur Tamminga: ijssalon, chocolaterie en patisserie in Veenendaal.

Waar is de inspectie uitgevoerd?

SVH Meesterijsbereider Piet Tamminga

“Bij Puur Tamminga in Veenendaal. SVH Meesterijsbereider Piet Tamminga heeft al tien jaar een fijne samenwerking met Houwers Groep. Hij deelt onze filosofie. De knowhow op het gebied van voedselveiligheid die wij hebben, en het meenemen van medewerkers in het verbetertraject, ziet hij als pluspunten van onze samenwerking. We delen de intrinsieke motivatie.”

De inspectie in het kort…

“Het bezoek bestaat uit een deelinspectie en ondersteuning bij de inrichting van het CleanUpp-systeem. Bij een deelinspectie wordt de inspectie verdeeld over meerdere fases, waarin per keer specifiek wordt ingezoomd op enkele basisvoorwaarden en processen. Zo wordt er een verdiepingsslag gemaakt; we verbeteren de diverse onderdelen voor de lange termijn. De hele organisatie nemen we daarin mee.”

Hoe ervaart de ondernemer de situatie rondom corona?

“2020 was een intens jaar. Met de horecagelegenheid heeft Tamminga echt een tik gehad. Ook de ijsverkoop was lager dan de prognose vóór corona aangaf. De onzekerheid van nu maken de omstandigheden erg moeilijk. De hele maatschappij moet zich aanpassen aan de situatie en dat heeft tijd nodig. Hoe ziet de wereld er in de toekomst uit? Dat is een vraag die niet te beantwoorden valt. Piet weet dat nieuwe uitdagingen en kansen zich uiteindelijk weer gaan voordoen.”

Hoe wordt de voedselveiligheid geborgd?

“Het eerste wat de SVH Meesterijsbereider aangeeft is dat de hoge verantwoordelijkheid naar de gast toe, de basis is voor een goed eindproduct. Zonder voedselveiligheid, geen goed product. Deze gedachte is verweven in alle processen bij Tamminga. De afgelopen tien jaar is kennisdeling vanuit Houwers Groep naar de medewerkers van Tamminga enorm van belang geweest.”

Kun je een tip geven naar aanleiding van dit bezoek?

“De kracht van Puur Tamminga is dat men zich op hoog niveau wil blijven ontwikkelen. Door de verdeling van meerdere inspecties over het jaar blijft de focus altijd scherp.”

Foto boven: Puur Tamminga, Instagram.com/puurtamminga