Product recall

Sinds begin van het jaar zijn er, alleen in de levensmiddelen, al 15 grote product recalls geweest. 4 n.a.v. productvreemde delen, 3 n.a.v. niet volledige allergeneninformatie en 8 n.a.v. uitgroei listeria monocytogenes. Of deze voorkomen hadden kunnen worden is niet altijd te zeggen. Feit is dat het interventiebeleid van de NVWA onverkocht wordt toegepast op alle gebieden.

Voor de bedrijven die produceren voor en leveren aan derden betekent dit extra alert zijn op zaken die mis kunnen gaan. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met uw eindcontrole op etikettering? Staan alle ingrediënten en allergenen juist op het etiket of is er tussentijds een wijziging geweest in receptuur of toeleverancier waardoor deze mogelijk niet meer correct is. Het foutief vermelden van ingrediënten is een maatregelwaardige omstandigheid die in eerste plaats leidt tot een recall

Daarnaast is het verstandig om eens goed te kijken naar uw monsterplan. Vaak wordt dit al jaren op eenzelfde wijze uitgevoerd terwijl bv. de productie van een levensmiddel verveelvoudigd is. De frequentie van monsteronderzoek voldoet dan niet meer en op die manier kunt u zaken missen die u vooraf graag geweten had. Uw producten moeten voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Verordening EG Nr.2073/2005. De uitvoering van deze Verordening heeft de NVWA beschreven in infoblad 85. Als u dit infoblad aanhoud kan het in de methode en frequentie eigenlijk niet misgaan.

Uw recallprocedure moet minimaal jaarlijks aan een toets onderworpen worden. Een willekeurig uitgekozen levering of batch moet tot op grondstofniveau getraceerd kunnen worden. Het is dus een misverstand dat u alleen het uitgeleverde moet kunnen terughalen indien nodig. Als er een incident met een grondstof is en u heeft deze verwerkt moet u in kaart gebracht hebben in welke eindproducten deze grondstof verwerkt is.

Wij begrijpen dat u zich het liefst voornamelijk bezighoud met het maken van uw producten en dat alle bijkomende regelgeving eromheen u teveel word. Besef dan dat het uitvoeren en naleven voor producerende bedrijven voortdurend tegen het licht gehouden wordt en dat er zeker geen versoepeling te verwachten is. Wil u ondersteund worden bij de implementatie van dit alles, vraag het onze inspecteurs of neem contact op met ons kantoor, wij staan u graag te woord.