Openbaarmaking inspectieresultaten NVWA

Binnenkort kunnen uw gasten zien hoe veilig u met voedsel werkt. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en via een app worden de inspectieresultaten openbaar gemaakt. Deze app is al te downloaden in de app-store onder de naam: ‘NVWA Horeca Inspectiekaart’

Door het openbaar maken van de inspectieresultaten hebben consumenten de kans inzicht te krijgen in de voedselveiligheid. En u als ondernemer kunt zich onderscheiden en laten zien dat u voldoet aan de regels voor veilig voedsel, zoals die in de hygiënecode zijn vastgesteld. Er wordt een eerste stap gezet in het openbaar maken van inspectieresultaten. Lunchrooms zijn de eerste groep; na de evaluatie van deze start wordt bepaald welke andere categorieën horeca-ondernemingen volgen.

De consumenten zien door middel van een kleur codering in hoeverre uw bedrijf voedsel veilig werkt. Dit gaat door middel van een stoplichtsysteem met de kleuren groen, oranje en rood. Daarnaast is er de kleur wit, deze wordt toegekend aan bedrijven waar geen resultaten bekend van zijn.

Wordt uw bedrijf met de kleur wit getoond, maar wilt u met de kleur groen laten zien dat u aan de regels voldoet? Dan kunt u de Veilig Voedsel Verklaring ondertekenen. Door het invullen van uw naam onder de verklaring geeft u aan dat u aan de regels voor veilig voedsel voldoet.
Nadat u de verklaring heeft ingevuld, komt er binnen zestig dagen een inspecteur van de NVWA langs om te verifiëren of u deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld. Als dat zo is, is uw bedrijf daarna met de kleur groen op de website te zien.

Wanneer u echter deelneemt aan een zelfcontrolesysteem wat erkend is door de NVWA en u heeft daarin de groene status verkregen hoeft u geen Veilig Voedsel Verklaring in te vullen. Uw groene kleur wordt dan direct doorgegeven aan de NVWA en zij zullen deze kleur ook publiceren. De Houwers Groep was het eerste inspectiebedrijf met een goedgekeurd zelfcontrolesysteem. Wanneer u dus groen bent bevonden door ons via het zelfcontrolesysteem loopt u een grote stap voor en zal uw groene status direct inzichtelijk zijn voor de consument zodra de openbaarmaking van de inspectiegegevens voor uw branche definitief wordt.

Bron: Folder Inspectieresultaten NVWA Openbaar