OPENBAARMAKING CONTROLEGEGEVENS DOOR NVWA

De minister van VWS heeft op 14 april jl. de Tweede Kamer een brief geschreven waarin ze de nVWA opdracht geeft per 1 januari 2012 alle controle gegevens van de nVWA openbaar te maken, te beginnen met de retail en de horeca.
Dit betekent een mega operatie voor de nVWA, omdat de nVWA de laatste jaren met deelinspecties, quick-scans en systeemaudits haar data-systeem heeft gevuld. De minister schrijft in haar brief dat de gegevens per bedrijf en per locatie moeten worden vrijgegeven, de gegevens mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en moeten in de juiste context geopenbaard worden.
Overleg wat Houwers Holtackers en de nVWA hebben met elkaar inzake de resultaten van het erkende zelfcontrolesysteem heeft informatie opgeleverd hoe de nVWA wil omgaan met onze “groene” bedrijven. Als de nVWA openbaar moet maken en een bedrijf staat als “groen” bekend onder een erkend zelfcontrolesysteem (HH), dan neemt de nVWA dat resultaat over.
Voor formules heeft het ook een groot voordeel bij de uitvoering van hun steekproef. Als een keten aan de beurt is voor een steekproef, wordt eerst een selectie gemaakt van de te bezoeken filialen. Als de geselecteerde filialen voorkomen in de groep van groene aangemelde locaties in het HH-zelfcontrolesysteem, dan neemt de nVWA deze resultaten over voor haar steekproef. Alleen de filialen die niet voorkomen op de groene lijst en wel geselecteerd zijn voor de steekproef worden nog geïnspecteerd. Dat is toegevoegde waarde voor deelname aan een zelfcontrolesysteem. Op deze manier wordt door de nVWA invulling gegeven aan horizontaal toezicht.