ONZE KLANT OVER HET ZELFCONTROLESYSTEEM

“Erg toegankelijk met focus op basale punten”

Aan het woord: Dhr. Remco Staals, manager binnen de organisatie Wooninc en deelnemer aan het zelfcontrolesysteem Houwers Holtackers. Wooninc is een organisatie met een maatschappelijke taak. Zij biedt woonconcepten voor bijzondere woonwensen en -behoeften aan voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Met een vermelding van de groene locaties op www.goedvoedsel.nu en 250 medewerkers (waarvan veel vrijwilligers) werkzaam in de organisatie: een prachtig resultaat!

De verwachtingen binnen de ontwikkelingen van het zelfcontrolesysteem in de toekomst liggen volgens Dhr. Staals bij de verantwoording van de ondernemer. Ondernemers dienen zich bewust te worden van hun verantwoordelijkheden en de transparantie hiervan. “Deelname aan een zelfcontrolesysteem hoort bij een ondernemer een prioriteit te zijn”, aldus Staals. Zowel de overheid als een erkend zelfcontrolesysteem zouden hier de ondernemer ook op moeten attenderen.

Het zelfcontrolesysteem heeft daarnaast bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering binnen Wooninc. “Wooninc werkt met beheerders en vrijwilligers, niet met bekwame of geschoolde medewerkers. Door het zelfcontrolesysteem is verbetering in de breedste zin bij verantwoordelijke en vrijwilligers waar te nemen”. Daarnaast ervaren medewerkers het zelfcontrolesysteem niet als extra belasting op hun werk. Het systeem is erg toegankelijk en legt de focus op basale punten. Nu is het vanzelfsprekend dat medewerkers hun verantwoordelijke aanspreken. “Wij merken dat medewerkers hun verantwoordelijkheden met meer routine kunnen uitvoeren en hierdoor is ook de verplichting vanuit het management goed te ondervangen”, volgens Staals.

Op de vraag of dit resultaat ook behaald is zonder zelfcontrolesysteem, is Staals vol lof over zijn organisatie. “Wij vertrouwen vanzelfsprekend op onze kwaliteit als organisatie, waardoor ik verwacht dat wij op de lange termijn dit resultaat ook zonder zelfcontrolesysteem behaald zouden hebben. De toegevoegde waarde van het zelfcontrolesysteem Houwers Holtackers heeft echter te maken met de diepgang tijdens de inspecties. De lat wordt hoog gelegd voor onze medewerkers en ons management. Wij zien nu dat er in elke lijn binnen onze organisatie bewust en alert omgegaan wordt met voedselveiligheid. Dit zorgt ervoor dat we als organisatie nog sterker in onze schoenen staan, vol overtuiging!”

Dhr. Staals is daarnaast van mening dat deelname aan het zelfcontrolesysteem en vermelding op www.goedvoedsel.nu bijdraagt aan het imago van Wooninc.
“Service rondom horeca is in onze organisatie geen primaire activiteit. Op het moment dat je naast je primaire activiteit ook kunt communiceren dat de secundaire activiteiten zo beoordeeld worden, draagt dit altijd bij aan de professionaliteit van je organisatie”.

Dhr. Staals van Wooninc. is een van de tevreden deelnemers aan het zelfcontrolesysteem van Houwers Holtackers. Wilt u ook deelnemen aan het zelfcontrolesysteem en net als
Wooninc. samen met uw medewerkers profiteren van de voordelen? Neemt u dan contact met ons op: 0345-511903 of info@houwersholtackers.nl / www.houwersholtackers.nl