ONGEDIERTEBESTRIJDERS WAARSCHUWEN VOOR EXTRA KOSTEN

Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) de vroegere VROM-inspectie heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van ongedierteverdelgingsmiddelen in gebruik bij erkende ongediertebestrijders. Wat bleek een aantal ongediertebestrijders gebruikt middelen (zware middelen) met een specifiek wettelijk gebruiksvoorschrift. De ILT heeft vastgesteld dat de ongediertebestrijder zich niet hield aan deze wettelijke gebruiksvoorschriften. Dan is er sprake van een overtreding door de ongediertebestrijder.

Een van onze klanten kwam met een brief van de ongediertebestrijder die de ondernemer erop attendeerde dat hij genoodzaakt was om binnen 3 dagen, na constatering dat er opname was, opnieuw moest controleren of het vergif effect had. De kosten voor deze extra controles zijn voor de onderneming waar de controle wordt uitgevoerd, omdat dit een wettelijke plicht is.

De moraal van het verhaal is dat de ongediertebestrijder daar voor die tijd ook al aan had moeten voldoen. Hij gebruikt zwaarder vergif en ziet nu na 6 of 8 weken wel of er van gesnoept is. Daarvan zegt de inspectie van ILT nu van, dat mag met sommige soorten vergif wel, maar niet met allen. Ongediertebestrijder houdt je aan de wet! Of u of de ongediertebestrijder hier de rekening van moet betalen wordt door je contract bepaald, de ongediertebestrijder zal daar toch hebben vastgelegd dat hij zich aan de wet zal houden, en die is niet veranderd!