NVWA MAAKT MET ALBRON AFSPRAKEN OVER EFFICIËNTER TOEZICHT

De (bedrijfs)restaurants van Albron BV krijgen te maken met een nieuwe manier van toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Albron BV heeft toegezegd dat zij de informatie uit hun eigen kwaliteitssystemen zullen delen met de NVWA. Een belangrijke partner hierin voor Albron is Houwers Holtackers. Alle locaties worden jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd. Omdat de NVWA vertrouwen heeft in deze systemen zijn inspecties op locatie alleen nog nodig als er calamiteiten zijn.

De afspraken met Albron zijn op 12-12-2012 in een convenanten vastgelegd. De NVWA heeft in 2012 al vaker soortgelijke afspraken gemaakt met bedrijven die goed kunnen onderbouwen dat ze veilig voedsel of veilige producten leveren. De convenanten met NS Stations en Albron zijn echter de 1e afspraken met bedrijven die rechtstreeks leveren aan de consument.

De nieuwe manier van toezicht geldt voor alle circa 1000 locaties die foodservice-organisatie Albron in Nederland heeft. Het convenant met NS Stations Retailbedrijf omvat alle vestigingen van De Brooodzaak, Julia’s, Kiosk, Shakies en Smullers op alle stations in Nederland.
Het afsluiten van convenanten is een belangrijk onderdeel van de nieuwe manier van toezicht van de NVWA. De organisatie wil hiermee ruimte geven aan bedrijven die zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wet- en regelgeving.
Bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 12 december 2012

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/albron-300×200.jpg