NVWA LEGDE IN 2017 30% MEER BESTUURLIJKE BOETES OP

In 2017 legde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 8.376 bestuurlijke boetes op. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan aanscherping van het interventiebeleid en de invoering van verscherpt toezicht. Het totale boetebedrag bedroeg bijna 13 miljoen euro. Daarnaast legde de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) bij verdachte bedrijven en personen voor ruim 74 miljoen euro strafrechtelijk beslag op geld en goederen. Dat meldt de NVWA in het jaarverslag over 2017.

Een overtreder ontvangt na een 1e schriftelijke waarschuwing, bij herhaling direct een boete. Voorheen gebeurde dat pas na 2 schriftelijke waarschuwingen. Daarnaast zijn er overtredingen die eerst werden afgedaan met een schriftelijke waarschuwing maar waarvoor nu direct een boete wordt gegeven. De meeste boetes, namelijk 4.801, zijn opgelegd voor overtredingen van de Warenwet. De hoogste boete bedroeg 540.000 euro en is opgelegd voor een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet.

Strafrechtelijk onderzoek
In 2017 heeft de NVWA Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) 13 strafrechtelijke onderzoeken afgerond. De processen-verbaal daarvan zijn ingeleverd bij het Functioneel Parket. Tegelijk met strafrechtelijk onderzoek, vindt er financieel onderzoek plaats om te berekenen wat criminelen hebben verdiend met de fraude. In 2017 is door de NVWA-IOD 4,3 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel aan het Openbaar Ministerie gerapporteerd.

Horeca en levensmiddelenindustrie
Van de 115.000 bedrijven in de horeca en ambachtelijke productie zijn er in 2017 ongeveer 19.000 bezocht. De toezichtintensiteit neemt af: in 2016 bezocht de NVWA nog 22.000 bedrijven. Het toezicht bestaat uit risciogericht toezicht, verscherpt toezicht en toezicht bij formulebedrijven. Door herinspecties zijn enkele bedrijven vaker bezocht waardoor het totaal aantal inspecties op 24.000 uitkomt. Het percentage bedrijven dat de regels niet naleeft is met 43% in 2017 vergelijkbaar met 2016. Het aantal bedrijven in verscherpt toezicht is wel toegenomen van 585 in 2016 naar 664 in 2017. Het domein industriële productie houdt toezicht op alle bedrijven die een schakel vormen in de productie van levensmiddelen. Dit domein telt ongeveer 250.000 inspectie locaties. Het totaal aantal inspecties in 2017 bedroeg 2.310. Dat is 0,9%.

Zie voor meer informatie het jaarverslag 2017 van de NVWA.

Bron: NVWA, 22/05/18