Allergenen-informatie op orde?

noten allergenen

Een terugkerend item in deze nieuwsbrief is de wetgeving rondom het verstrekken van allergeneninformatie aan consumenten. En dat is niet voor niets! Het uitblijven van of onvolledige informatie over allergenen in producten die jij verkoopt, kan grote gevolgen hebben voor de consument. Een allergische reactie kan matig zijn, maar kan ook leiden tot een anafylactische shock waaraan de persoon zelfs kan overlijden.

Wat moet je op orde hebben:

Voorverpakte producten

 • Bij voorverpakte producten dient op het etiket de in het product aanwezige wettelijke allergenen vermeld te staan (zie handboek etikettering NVWA)

Onverpakte producten

 • Zorg voor voor een duidelijke signing voor de consument die in het oog springt bij een counter, zelfbedieningsmeubel, menukaart in de vorm van “heeft u vragen over allergenen, vraag het een medewerker”.
 • Zorg voor een allergenenlijst van je complete assortiment. Dat kan via een matrix op papier of digitaal via bijvoorbeeld een kassascherm. Een voorbeeld van een allergenenlijst staat op onze site.
  • Zorg dat je bij wijzigingen de allergenenlijst op papier of digitaal aanpast.
  • Geef de allergenenlijst een versiedatum mee.
  • Vernietig oude lijsten om verwarring te voorkomen.
 • Instrueer je medewerkers zorgvuldig waar de allergeneninformatie te vinden is.
 • Op de webshop dient ook de allergenensigning te staan voor het afrekenen, ook kun je de allergenen vermelden per product.

Toezicht

Sinds 2021 is allergeneninformatie een vast onderdeel van de NVWA-inspecties bij horeca, ambacht en retail. Ondernemers zijn verplicht om de wettelijk vastgestelde allergenen te vermelden als deze zijn gebruikt bij het bereiden van voedsel. Omdat veel ondernemers niet voldoen aan de wetgeving voor het verstrekken van allergeneninformatie zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook in 2023 blijven toezien op allergeneninformatie bij bedrijven. Als de inspecteur een tekortkoming constateert, volgt een waarschuwing. De ondernemer krijgt dan enige tijd om de overtreding op te heffen. Blijft de ondernemer in overtreding, dan volgt een boete én moet alsnog worden gezorgd dat de allergenen worden vermeld.

Wat zijn allergenen?

Allergenen zijn eiwitten in bepaalde ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De allergische reactie ontstaat omdat het immuunsysteem van het lichaam de allergeen onschadelijk probeert te maken. Als een persoon allergisch is voor bijvoorbeeld noten of gluten, dan zal deze last krijgen van een allergische reactie. De reactie treedt meestal snel op; binnen enkele minuten tot een paar uur na het eten. De allergische klachten zijn per persoon verschillend en kunnen per voedingsmiddel variëren van mild tot heftig.