NIEUWE HYGIËNECODE VOOR IJSBEREIDING GAAT PER 1 OKTOBER 2011 OFFICIEEL VAN KRACHT

Op 1 april 2011 is nieuwe hygiënecode voor de ijsbereiding uitgekomen. En deze gaat per 1 oktober 2011 van kracht! Eenvoudiger, toegankelijker en duidelijker, dat zijn de drie belangrijkste doelen geweest bij het vernieuwen van de hygienecode voor de ambachtelijke ijsbereiding.  Dit heeft geleid tot een beknoptere hygienecode die voor iedereen op een begrijpelijke manier is neergezet.  Een belangrijke verandering is dat je bij monstername moet zorg dragen voor een juiste interpretatie van de uitslagen.  Hoe kan het namelijk dat je met een monstername  toch een afwijking aantreft ondanks de schone machines? Interpretatie van de gegevens is belangrijk nu de grenswaarden van de  bacteriologische grenswaarden is verruimd. Als ijsmix direct na de afkoelfase wordt onderzocht, is er een scherpe norm Aëroob kiemgetal van 10.000 kve/gram en de aanwezigheid van 100 kve/gram Enterobacteriaceae. Let wel, uitsluitend mag deze norm worden gebruikt als er na pasteurisatie geen rauwe, verse of onbehandelde ingrediënten zijn toegevoegd..