NIEUWE HYGIËNECODE IJSBEREIDING

Nieuwe hygiënecode ijsbereiding gaat 1 april 2011 van kracht. Vanaf die datum is de nieuwe hygiënecode te downloaden op de sites van www.ijscentrum.nl en www.kenniscentrumhoreca.nl.
Wat veranderd er voor de ijsbereider op grond van de nieuwe hygiënecode IJsbereiding?

De registratie van alle verplichte controles wordt niet meer expliciet voorgeschreven. Het is een hulpmiddel waarmee u uw proces bewaakt. Gangbaar in andere hygiënecodes is dat minimaal eenmaal per week registraties dienen te worden bijgehouden van alle te controleren onderwerpen.

Een ander feit is de verruiming van de bacteriologische grenswaarden voor ijs. Als ijsmix direct na de afkoelfase wordt onderzocht, is er een scherpe norm Aëroob kiemgetal van 10.000 kve/gram en de aanwezigheid van 100 kve/gram Enterobacteriaceae. Let wel, uitsluitend mag deze norm worden gebruikt als er na de pasteurisatie geen rauwe, verse of onbehandelde ingrediënten zijn toegevoegd. Dus vers fruit in ijs wordt niet meer getoetst op de strenge bacteriologische norm.

De inkoop van (rauwe) melk mag alleen plaatsvinden als u, als ijsbereider, zich overtuigd dat de grondstof aan de wettelijke eisen voldoen. Hiervoor heeft Houwers Holtackers een standaard vragenlijst ontwikkeld om te komen tot de juiste bewijzen die overlegd moeten worden door de leverancier/boerderij van de rauwe melk.