NEDERLAND KRIJGT NIEUW INSTITUUT VOOR VOEDSELVEILIGHEID

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in Wageningen ondertekend.

Unieke kennisinstelling
Door het samenvoegen van beide organisaties ontstaat een unieke kennisinstelling voor de voedsel- en voederveiligheid in Nederland. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever uitvoeren. Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Wageningen Food Safety Research is een steunpilaar bij incidenten en crises voor de NVWA, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en speelt een rol bij milieu-incidenten en (voedsel)vergiftigingen. Daarnaast functioneert WFSR tevens als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Het nieuwe instituut kan zijn activiteiten als internationaal gerenommeerd onderzoekscentrum verder uitbouwen door de bundeling van krachten.

Al nauwe samenwerking
Het RIKILT (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid (130 medewerkers) zitten al geruime tijd in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus en werken al nauw samen.

Aan deze samenvoeging is een lang proces voorafgegaan waarin in juni 2018 het politieke besluit middels een kamerbrief van de ministers van LNV en MZS werd bekrachtigd.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Jeannette Leenders:jeannette.leenders@wur.nl, 0317-480245 of
  • Tjitte Mastenbroek: t.l.mastenbroek@nvwa.nl, 088-2233700

Bron: Persbericht Wageningen University & Research, nr 003, 14 januari 2019
www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Nederland-krijgt-nieuw-instituut-voor-voedselveiligheid.htm