MIDDAGSYMPOSIUM MAANDAG 16 JUNI 2014 TE WAGENINGEN

“ Zelfcontrolesysteem, wat is de stand van zaken?”
Middagsymposium maandag 16 juni 2014 te Wageningen

De middag wordt georganiseerd door de Houwers Groep. Centraal staat de openbaarmaking van inspectieresultaten door de NVWA.

Vanuit verschillende invalshoeken zullen diverse gastsprekers voor een boeiend programma zorgen. Ervaringen worden gedeeld en kritische noten gekraakt, reserveer daarom alvast de datum in uw agenda.

Aansluitend op het symposium is er voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken.

Binnenkort volgt nadere informatie over het exacte programma.