MAATREGELEN OM ESBL EN MRSA IN VOEDSEL TERUG TE DRINGEN

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) heeft een plan hoe de aanwezigheid van de bacteriën ESBL’s en MRSA op voedsel terug gedrongen kan worden. De maatregelen zijn geadviseerd aan het ministerie van Economische zaken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport.

De maatregelen:
De hoeveelheid antibioticagebruik in de veehouderij is de afgelopen jaren met de helft verminderd maar dat er is nog niet genoeg. BuRo komt met de volgende maatregelen:

  • Er moet een dagdosering antibiotica komen per dier. Hierdoor is inzicht te verkrijgen of de antibiotica doelmatig wordt gebruik.
  • Onderzoek naar de relatie tussen dosering en het mogelijk ontstaan van de resistentie, met als doel optimale dosering antibiotica voor de landbouwsector.
  • Er wordt geëist dat de kritische antibiotica, die voor de mens het laatste redmiddel kan zijn, alleen bij dieren wordt toegepast als andere middelen niet meer werken en is aangetoond dat het gebruik van dit kritische antibiotica noodzakelijk en effectief is.
  • Meer onderzoek naar de aard en omvang van de van volksgezondheidrisico’s van resistentie bij landbouwdieren.

Cijfers onderzoek NVWA:
Jaarlijks worden 2000 monsters van levensmiddelen onderzocht op de aanwezigheid van ESBL’s en MRSA. Op 21% van de vleesmonsters wordt de ESBL bacterie aangetroffen en op 12% de MRSA bacterie.
Wanneer goede voedselhygiëne en voedselbereiding (voldoende verhitting) wordt toegepast leveren deze bacteriën geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Wat is ESBL en MRSA?
ESBL is een enzym die bacteriën kunnen aanmaken en waarmee zij de antibiotica van de groep penicillines onschadelijk kunnen maken. MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus Aureus die veel mensen bij zich dragen zonder daar ziek van te worden. Onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld na een operatie, kan hij wel ziekteverwekkend zijn. MRSA staat ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie. Tot de kwetsbare groepen behoren kinderen tot 5 jaar, zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen met een lage weerstand.