Knaagdieren: altijd een aandachtspunt – nieuwe wetgeving per 2023

Als het om voedselveiligheid gaat, kennen we een aantal plaagdieren. Knaagdieren (met name muizen en ratten), kruipende en vliegende insecten. Voor bedrijven die met levensmiddelen werken zijn knaagdieren een continu aandachtspunt. Knaagdieren vormen een groot gezondheidsrisico voor mensen, omdat zij bacteriën, virussen en parasieten met zich meedragen en verspreiden. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van knaagdieren.

Branche Hygiënecodes

In alle hygiënecodes staan regels hoe plaagdieren te weren en wat je moet doen om ze te bestrijden zodra je ze aantreft, ook al is het maar één rat. Als knaagdieren aangetroffen worden moet je een professionele plaagdierbestrijder met gediplomeerd personeel inschakelen! Je mag niet zelf een chemisch middel gebruiken. Vind een erkend bedrijf via de website van Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB).

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 bij het bestrijden van knaagdieren

De NVWA kondigt nieuwe wet- en regelgeving aan op dit vlak. Deze geldt per 1 januari 2023. De NVWA publiceert de volgende tekst:

Voor bedrijven geldt dat de professionele plaagdierbestrijder gecertificeerd moet zijn om chemische middelen te mogen gebruiken ter bestrijding van knaagdieren. De plaagdierbestrijder dient een certificaat hiervan te kunnen overleggen aan het bedrijf waardoor hij is ingehuurd.

Daarnaast mogen chemische middelen ter bestrijding van knaagdieren pas worden ingezet als een laatste stap in de beheersing van de ongedierteoverlast. Eerst moeten alle beschikbare preventieve en niet chemische maatregelen zijn ingezet en niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Als de plaagdierbestrijder gebruik maakt van vangkooien, dient u afspraken te maken over de controlefrequentie van de vangkooien om onnodig lijden te voorkomen. Gemaakte afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd.

Meer achtergrondinformatie over deze wijzigingen kunt u terugvinden in het Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK). Dit document is opgesteld door Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB).

Wilt u meer informatie over deze wijzigingen? Neemt u dan contact op met uw plaagdierbestrijder.

Inhuren van een professionele plaagdierbestrijder

De NVWA heeft op haar website meer informatie staan over het bestrijden van knaagdieren. Deze informatie kan het bedrijf helpen een juiste keuze te maken bij het inhuren van een professionele plaagdierbestrijder. Ook kan het bedrijf deze informatie gebruiken om heldere afspraken te maken met de plaagdierbestrijder over de wijze van bestrijden van knaagdieren in het bedrijf.

De informatie vindt u door onderstaande stappen te doorlopen op de webpagina.

  1. Gebruik de link knaagdieren bestrijden voor ondernemers | NVWA.
  2. Onder het kopje ‘Checklist samenwerken met een bestrijder’ kiest u voor de link ‘checklist’
  3. Open het document ‘Samen muizen en andere plaagdieren bestrijden werkt’.
  4.  Bijlage 2: ‘Checklist voorkomen en beheersen plaagdieren’. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor het inhuren van een professionele plaagdierbestrijder.

De invulling van toezicht op deze wet- en regelgeving is nog volop in ontwikkeling. De NVWA kan u daarom op dit moment nog niet van verdere informatie voorzien.