INVOERVERBOD VAN VISSERIJPRODUCTEN UIT SRI LANKA

Sri Lanka wordt volgens het Uitvoeringsbesluit 2014/715/EU geïdentificeerd door de Commissie als een niet-meewerkend derde land in de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

Op grond van artikel 18.1 (g) van Verordening (EG) nr.1005/2008 is er een algeheel invoerverbod op visserijproducten gevangen door vissersvaartuigen die met de vlag van Sri Lanka vissen. Het verbod geldt voor visserijproducten van wie het vangstcertificaat gevalideerd is op 14 januari 2015 of later.

Echter geldt dit verbod ook voor producten die eventueel in andere derde landen zijn bewerkt maar gevangen door Sri Lanka.

De visserijproducten waarvoor deze uitvoeringsbesluit van toepassing is, is beschreven in Artikel 2 lid 8 van Verordening (EG) Nr. 1005/2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Website NVWA: NVWA-mededelingen vissector | 19 januari 2015