HET ZELFCONTROLESYSTEEM IN DE PRAKTIJK…

Een van de deelnemers aan het zelfcontrolesysteem is AC Restaurants & Hotels Nederland. Met 19 locaties in Nederland op locaties langs snelwegen een bekende keten voor menigeen. Wij vroegen Patricia Toonders, Quality & Safety Manager NL, naar haar ervaringen tot nu toe met het zelfcontrolesysteem.

Patricia Toonders begint: “De 19 locaties krijgen halfjaarlijks een onaangekondigde inspectie van Houwers Holtackers. Binnen de diverse restaurants worden de aanwezige horecapunten geheel op de hygienecode voor de horeca getoetst. Omdat er veel aandacht is voor procescontrole, merken wij dat er een verbreding en verdieping in de hygienebeoordeling ontstaat. Het evaluerende gesprek naar afloop wordt door managers gewaardeerd en motiveert hen tot actie om de eventuele aandachts- of verbeterpunten te verhelpen.

De rapportage verschijnt voor ons real time op een digitale omgeving. In mijn login heb ik dan inzicht in alle rapportages maar daarnaast heeft ook elke locatie een eigen inlog voor specifiek hun rapportage. Wat erg praktisch is, is het reageren op verbeterpunten. Elke locatie dient binnen een vastgestelde termijn zijn verbeterpunten digitaal in te voeren. Tevens kan ik dit verbeterplan zelf ook inzien en waar nodig bijsturen. Daarbij helpt ook de managementtool die in de digitale omgeving is ingebouwd.

Tijdens de tweede inspectieronde worden deze punten weer behandeld. De managers worden ondersteund in hun constante bewustwording van voedselveiligheid en kwaliteit. Sinds de 0-metingen is een stijgende lijn te zien in de resultaten. Erg positief en daar zijn we dan ook erg trots op!”.