HET WAAROM, DAAROM BOEKJE

Nederland kent enkele tientallen branche-gerichte hygiënecodes. Bij de ontwikkeling van de nieuwe versies van deze codes heeft de overheid bepaald dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan hun verantwoordelijkheid om personeel actief te instrueren op het gebied van voedselveiligheid. Toepassing van die kennis in praktijk is essentieel en zal in het kader van het nieuwe handhavingsbeleid van VWA getoetst worden. U, en wij als HACCP specialisten, weten dat praktijk en theorie vaak weerbarstig is. Nieuwe medewerkers komen en gaan, wat weten ze wel en wat niet. Tijd om een hele code door te werken is er niet. Houwers Holtackers heeft voor de horeca en catering branche een simpel hulpmiddel ontwikkeld voor de ondernemer: ‘het waarom daarom boekje.’

Doel van het boekje is om op basis van de code de basisvoorwaarden hygiëne in een aantal waarom, daarom vragen te behandelen in circa 10 pagina’s.

Voorbeeld:
Waarom moeten rauwe en gekookte producten gescheiden blijven tijdens de werkzaamheden en tijdens de opslag?
Rauwe producten bevatten nog bacteriën, als je dit in aanraking laat komen met gekookte producten veroorzaak je een kruisbesmetting. Dit kan een voedselvergiftiging veroorzaken.
De vragen worden gevolgd door een kleine toets. Het boekje is voor nieuwe medewerkers en bedoeld om de basiskennis hygiëne te testen. De werkwijze is als volgt:

U geeft het boekje aan de nieuwe medewerker;
De medewerker leest het boekje door en vult de 10 toetsvragen na het lezen in;
U controleert samen met de medewerker de antwoorden;
Bij score van een 7 is de medewerker ‘geslaagd’, bij een lagere score is het wenselijk dat de medewerker het boekje opnieuw doorwerkt en vervolgens een nieuwe set met 10 vragen beantwoord;
U bewaart de ingevulde vragenlijsten in uw dossier HACCP onder de tab ‘trainen en leren.’
Neem voor meer informatie over dit boekje contact op met wil@houwersholtackers.nl
Vanaf december 2008 is het boekje niet meer beschikbaar, vanaf dat moment is de site www.waaromdaarom.nu actief