HERZIENING HYGIËNECODE VOOR DE VOEDINGSZORG IN ZORGINSTELLINGEN EN DEFENSIE

De Hygiënecode zal inhoudelijk niet drastisch wijzigen. Wel is uitgesproken dat er meer aandacht moet komen voor gebruiksgemak. Een ander belangrijk aandachtspunt is het gebruik van de juiste code. Door de toename van kleinschalige woonvormen, wordt in sommige gevallen de ’Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ gebruikt, terwijl deze niet van toepassing is. Er zal naar een betere definitie gezocht worden om het verschil in gebruik duidelijker te maken.

De planning voor de herziening van de Hygiënecode is als volgt:

– Wijzigingen doorvoeren en bespreken met de klankbordgroep: najaar 2012
– Beoordeling herziene Hygiënecode door de NVWA: voorjaar 2013
– Bespreken herziene Hygiënecode in de ROW (Regulier Overleg Warenwet): voorjaar 2013
– Definitieve herziene Hygiënecode: medio 2013

Houwers Holtackers zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

(bron: voedingscentrum)