HANDVEST: GEZONDER VOEDINGSAANBOD OP SCHOLEN

Politiek, onderwijs, de catering-en automatenbranche en maatschappelijke organisaties zijn het in grote lijnen eens: het voedingsaanbod op Nederlandse scholen moet gezonder. Maar hoe regelen we dat?

De verschillende partijen hebben samen deze vragen besproken en een aantal antwoorden vertaald in afspraken. Deze zijn vastgelegd in het handvest: Gezonder Voedingsaanbod op Scholen. De bedoeling is dat steeds meer partijen het handvest ondertekenen.
De ondertekenaars, partijen uit de catering en automatenbranche, het onderwijs en maatschappelijke organisaties zetten zich in om gezond eten en drinken bij scholen op de kaart te krijgen. Individueel en gezamenlijk. Het handvest gaat uit van een stap voor stap aanpak om het aanbod te verbeteren. Leveranciers vergroten het assortiment van geschikte producten. Daarnaast is er onder andere informatie en advies op maat, bij voorbeeld vanuit het programma: de gezonde schoolkantine.

Scholen kunnen nu gemakkelijker partijen vinden die kunnen helpen om gezonde voornemens om te zetten in concrete verbeteringen. Ook maakt het handvest zichtbaar welke bedrijven zich extra inzetten voor een beter aanbod. Het handvest prikkelt dus partijen aan de aanbodzijde, zoals cateraars, om zich op dit punt te onderscheiden. Bron: Voedingscentrum

Houwers Holtackers feliciteert Vital 4 Skool!!

Team Houwers Holtackers feliciteert Vital 4 Skool met het groene resultaat! De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft steekproeven gehouden op 14 Vital 4 Skool locaties. Gecontroleerd werd of de wettelijke regels worden nageleefd. Alle Vital 4 Skool Locaties hebben 100 % gescoord!. Tijdens de inspecties van Houwers Holtackers wordt niet alleen de voedselveiligheid meegenomen maar ook het aanbod voor de scholieren en studenten op de verschillende locaties van Vital 4 Skool. Het aanbod wordt getoetst tegen de richtlijnen goede voedselkeuze.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/Gezonder-eten-op-school.jpg