GGD EN NVWA ONDERTEKENEN SAMENWERKINGSPROTOCOL

GGD Nederland en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) hebben 10 november 2010 een samenwerkinsprotocol Q-koorts en een intentieverklaring ondertekend. De al langer bestaande samenwerking en de informatievoorziening worden hiermee verder verbeterd. Tijdens de Q-koorts epidemie is gebleken dat een goede en snelle informatievoorziening noodzakelijk is. Dit geldt voor het kennen van besmettingsbronnen, met elkaar te delen en de burgers voor te lichten.

Omdat Nederland een land is waar mens en dier intens samenleven is de kans aanwezig dat we in de toekomst naast Q-koorts ook met andere zoönosen te maken gaan krijgen. Een zoönose is een infectieziekte welke van dier op mens overgedragen kan worden. Voor de volksgezondheid is het van belang om snel risico’s te kennen, informatie tijdig te delen en te zorgen voor bestrijding en inlichting van burgers.

De afspraken zullen met name van toepassing zijn op de uitwisseling van gegevens. Evaluerend zal ook het RIVM periodiek met de GGD en de nVWA samenwerken.

Bron: www.vwa.nl